Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wyszukiwarka

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do wersji  kontrastowej serwisu

Menu główne

Monitoring powietrza
Łódź, Gdańska 16
PM10 (pył): 21 [µg/m3]   /   Ozon: b.d. [µg/m3]   /   NO2: 9.6 [µg/m3]


Monitoring powietrza
Łódź, Czernika 1/3
PM10 (pył): 19 [µg/m3]   /   Ozon: 33.5 [µg/m3]   /   NO2: b.d. [µg/m3]


Monitoring powietrza
Piotrków Tryb., Krak. Przedmieście 13
PM10 (pył): 17 [µg/m3]   /   Ozon: 35.9 [µg/m3]   /   NO2: 12.4 [µg/m3]


 
Przejdź do: Elektroniczna skrzynka podawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wydawanie zaświadczeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

INFORMACJA W SPRAWIE OBOWIĄZKU ZAPŁATY OPŁATY SKARBOWEJ OD DOKUMENTÓW WYDAWANYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI


Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2007 r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018, poz. 1044 ze zm.), wydanie niżej wymienionych dokumentów wymaga uiszczenia opłaty skarbowej:
  • Zaświadczenie stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania określonej działalności gospodarczej spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.
  • Zaświadczenie stwierdzające, że na terenie, na którym prowadzone jest projektowane ekologiczne gospodarstwo rolne, nie nastąpiło przekroczenie dopuszczalnych stężeń szkodliwych substancji zanieczyszczających powietrze i wodę.
Za wydanie powyższych dokumentów należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 105 zł przelewem na konto Urzędu Miasta Łodzi: GETIN Noble Bank S.A. 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016. Obowiązek powyższy powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie w/w zaświadczenia.

Do wniosków o wydanie przedmiotowych dokumentów należy dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Informujemy, że brak dowodu zapłaty opłaty skarbowej spowoduje pozostawienie złożonego wniosku bez rozpatrzenia, stosownie do art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).
Do góry

{registry}

Przejdź do: Norway Grants

Menu dolne

Zamknij