Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wyszukiwarka

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do wersji  kontrastowej serwisu

Menu główne

Monitoring powietrza
Łódź, Gdańska 16
PM10 (pył): 21 [µg/m3]   /   Ozon: b.d. [µg/m3]   /   NO2: 9.6 [µg/m3]


Monitoring powietrza
Łódź, Czernika 1/3
PM10 (pył): 19 [µg/m3]   /   Ozon: 33.5 [µg/m3]   /   NO2: b.d. [µg/m3]


Monitoring powietrza
Piotrków Tryb., Krak. Przedmieście 13
PM10 (pył): 17 [µg/m3]   /   Ozon: 35.9 [µg/m3]   /   NO2: 12.4 [µg/m3]


 
Przejdź do: Elektroniczna skrzynka podawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Podstawę prawną załatwiania skarg i wniosków stanowią:
  • Art. 253 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. W sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi lub Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a w wyjątkowych przypadkach upoważniony przez Wojewódzkiego Inspektora pracownik przyjmują wnoszących skargi lub wnioski w każdy poniedziałek w godzinach od 11:00 do 16:00, w siedzibie WIOŚ w Łodzi przy ul. Lipowej 16.
Kierownicy Delegatur WIOŚ lub w wyjątkowych przypadkach wyznaczony przez Kierownika pracownik przyjmują wnoszących skargi lub wnioski w każdy poniedziałek w godzinach od 11:00 do 16:00, w siedzibie Delegatury WIOŚ t.j.:
  1. w Sieradzu przy ul. POW 70/72,
  2. w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bawełnianej 18,
  3. w Skierniewicach przy ul. Macieja Rataja 11.

W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wnoszący skargi lub wnioski przyjmowani są w następnym dniu pracy.

Bieżące przyjmowanie, rejestrowanie oraz koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków w WIOŚ w Łodzi prowadzone są przez Wydział Inspekcji WIOŚ w Łodzi oraz działy Inspekcji w Delegaturach.

Przyjmowanie wnoszących skargi lub wnioski przez pracowników Wydziału i Działów Inspekcji odbywa się codziennie w godzinach 7:30 – 15:30
Do góry

{registry}

Przejdź do: Norway Grants

Menu dolne

Zamknij