Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

Redaktor Naczelny Biuletynu Informacji Publicznej WIOŚ Łódź

Aleksandra Będkowska
Samodzielne stanowisko do spraw organizacji
tel.: 42 633 33 43 e-mail: sekretariat@wios.lodz.pl

Administratorzy Biuletynu Informacji Publicznej WIOŚ Łódź

Helena Krakowińska
Samodzielne stanowisko do spraw kadr i szkolenia
tel.: 42 633 33 43
e-mail: kadry@wios.lodz.pl

Andrzej Owczarek
Informatyk
tel.: 42 632 13 06
e-mail: andrzej@wios.lodz.pl

Mariusz Sobczak
Główny Specjalista
tel.: 42 632 13 06
e-mail: mariusz@wios.lodz.pl

Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij