Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przedstawia jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2023 składające się z:
  • bilansu,
  • rachunku zysku i strat,
  • zestawienia zmian w funduszu,
  • informacji dodatkowej.
Pliki do pobrania:
Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij