Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

Opłatę skarbową od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia przez WIOŚ w Łodzi oraz złożenia pełnomocnictwa należy wpłacać na konto Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Łodzi o numerze:
50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

W delegaturach WIOŚ w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach opłatę skarbową należy wpłacać:
 • od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia na konto Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Łodzi o numerze: 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073
 • od złożenia pełnomocnictwa lub jego odpisu (wypisu kopii), opłatę skarbową należy wpłacać:
  1. w delegaturze WIOŚ w Piotrkowie Trybunalskim na konto Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o numerze: 91 1090 2590 0000 0001 5213 1413
  2. w delegaturze WIOŚ w Sieradzu na konto Urzędu Miasta Sieradza o numerze:
   53 1020 4564 0000 5102 0040 8724
  3. w delegaturze WIOŚ w Skierniewicach na konto Urzędu Miasta Skierniewice o numerze:
   39 1020 3352 0000 1002 0193 3951
Opłatę za udostępnienie danych o środowisku i jego ochronie, a także inne kwoty stanowiące dochód budżetu państwa, należy wpłacać na rachunek WIOŚ w Łodzi o numerze:
46 1010 1371 0007 3622 3100 0000

Wadia oraz sumy stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w związku z udzielaniem przez WIOŚ w Łodzi zamówień publicznych należy wpłacać na rachunek WIOŚ o numerze:
35 1010 1371 0007 3613 9120 0000
Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij