Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

Opłatę skarbową od dokonania czynności urzędowej przez WIOŚ w Łodzi należy wpłacać na konto Wydziału Finansowego UMŁ (Urzędu Miasta Łodzi) o numerze:
08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Opłatę za udostępnienie danych o środowisku i jego ochronie, a także inne kwoty stanowiące dochód budżetu państwa, należy wpłacać na rachunek WIOŚ w Łodzi o numerze:
46 1010 1371 0007 3622 3100 0000

Wadia oraz sumy stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w związku z udzielaniem przez WIOŚ w Łodzi zamówień publicznych należy wpłacać na rachunek WIOŚ o numerze:
35 1010 1371 0007 3613 9120 0000
Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij