Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi

Strona główna
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi
Biuletyn Informacji Publicznej
Przejdź do wersji kontrastowej

WyszukiwarkaPodstawę prawną załatwiania skarg i wniosków stanowią:
  • Art. 253 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. W sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, a w wyjątkowych przypadkach upoważniony przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska pracownik przyjmują wnoszących skargi lub wnioski w każdy poniedziałek w godzinach od 11:00 do 16:00, w siedzibie WIOŚ w Łodzi przy ul. Lipowej 16.
Kierownicy Delegatur WIOŚ lub w wyjątkowych przypadkach wyznaczony przez Kierownika Delegatury pracownik przyjmują wnoszących skargi lub wnioski w każdy poniedziałek w godzinach od 11:00 do 16:00, w siedzibie Delegatury WIOŚ t.j.:
  1. w Sieradzu przy ul. POW 70/72,
  2. w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bawełnianej 18,
  3. w Skierniewicach przy ul. Macieja Rataja 11.

W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wnoszący skargi lub wnioski przyjmowani są w następnym dniu pracy.

Bieżące przyjmowanie, rejestrowanie oraz koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków w WIOŚ w Łodzi prowadzone są przez Wydział Inspekcji WIOŚ w Łodzi oraz działy Inspekcji w Delegaturach.

Przyjmowanie wnoszących skargi lub wnioski przez pracowników Wydziału i Działów Inspekcji odbywa się codziennie w godzinach 7:30 – 15:30
Do góry

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Administrator (2014-12-30 14:16:53)
Informację zmodyfikował(a): Administrator (2023-04-11 08:21:16)
Liczba odwiedzin: 14350

Stopka

Zamknij