Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

  

2 listopad 2021
W związku z licznymi działaniami podejmowanymi przez inspektorów WIOŚ w Łodzi w związku z nielegalnym magazynowaniem odpadów w postaci drewnianych i betonowych podkładów kolejowych (jak i tramwajowych) informuję, że podkłady kolejowe stanowią odpad w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.), w związku z czym powinny być przekazywane do podmiotów posiadających aktualne zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, na podstawie kart przekazania odpadów.


16 wrzesień 2021
8 września br. odbyła się konferencja prasowa dotycząca akcji ogólnopolskich kontroli transportów odpadów pt. „NIELEGALNE ODPADY 2021” zorganizowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.


14 wrzesień 2021
8 września 2021 r. została przeprowadzana ogólnopolska akcja kontroli transportów odpadów NIELEGALNE ODPADY 2021.


12 sierpień 2021
W trakcie kontroli interwencyjnej rozpoczętej w dniu 3.03.2021 r. stwierdzono, że stare koryto rzeki Bzury zostało zanieczyszczone osadami ściekowymi, na odcinku około 600 m. Osady pochodziły z miejskiej oczyszczalni ścieków w Łęczycy.12 sierpień 2021
Jedna ze Spółek zajmujących się gospodarką odpadami, w latach 2017-2019 prowadziła działalność polegającą na zbieraniu odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych) w Łodzi przy ul. Niciarnianej 50/52, na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Łodzi oraz w Brużyczce Małej 49 (gm. Aleksandrów Łódzki), na podstawie zezwolenia Starosty Zgierskiego.12 sierpień 2021
W listopadzie i grudniu 2018 r. WIOŚ w Łodzi przeprowadził kontrolę na terenie wyrobiska „Dąbrówka Strumiany IV”, w miejscowości Dąbrówka Strumiany, gm. Zgierz, gdzie prowadzona była działalność gospodarcza polegająca na przetwarzaniu odpadów.11 sierpień 2021
Przed wybuchem pożaru na terenie nieruchomości pod adresem Zgierz, ul. Boruty 21 WIOŚ w Łodzi przeprowadził w Spółce prowadzącej działalności polegającą na zbieraniu odpadów dwie kontrole.11 sierpień 2021
W okresie od 12 maja do 9 lipca 2021 r. inspektorzy Delegatury w Sieradzu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi przeprowadzili kontrolę składowiska odpadów znajdującego się w m. Mostki (gm. Zduńska Wola), która wykazała szereg naruszeń w zakresie gospodarki odpadami.11 sierpień 2021
Od 2010 r. inspektorzy Delegatury w Piotrkowie Trybunalskim Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi interweniują w sprawie nadmiernej emisji hałasu z Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.


Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij