Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

  

Inspektor Ochrony Środowiska wraz ze strażakiem w trakcie czynności służbowych. W tle wóz strażacki, budynki przemysłowe oraz odpady w beczkach i mauzerach.
29 maj 2023
W dniu 27 maja 2023 r. (sobota) do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi, Delegatury w Skierniewicach o godz. 13:41, wpłynęło zgłoszenie telefoniczne z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie oraz Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi, dotyczące pożaru odpadów (pojemniki z chemikaliami), który wystąpił w miejscowości Łanięta, powiat kutnowski.


Wylot ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Dzigorzewie
15 maj 2023
Podczas oględzin przeprowadzonych 1 kwietnia 2023 r. (sobota) stwierdzono, że woda w rzece Warcie była wizualnie przejrzysta, brak widocznych zanieczyszczeń. Na wylocie ścieków odprowadzanych z oczyszczalni w Dzigorzewie do rzeki Warty widoczne było czarne zabarwienie, prawdopodobnie na dnie wylotu. Po zaczerpnięciu próbki ścieków przez pracownika GIOŚ stwierdzono, że ścieki są przejrzyste, brak widocznych czarnych zanieczyszczeń.


Widok poeksploatacyjnego wyrobiska
19 kwiecień 2023
W dniu 13 kwietnia 2023 r. inspektorzy rozpoczęli kontrolę interwencyjną w związku ze zgłoszeniem dotyczącym zakopywania odpadów na terenie wyrobiska poeksploatacyjnego na łódzkim Widzewie. W trakcie czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniach 13-14 kwietnia 2023 r., w asyście funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, ujawniono nielegalne przetwarzanie odpadów na terenie dawnej kopalni.


2 listopad 2021
W związku z licznymi działaniami podejmowanymi przez inspektorów WIOŚ w Łodzi w związku z nielegalnym magazynowaniem odpadów w postaci drewnianych i betonowych podkładów kolejowych (jak i tramwajowych) informuję, że podkłady kolejowe stanowią odpad w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.), w związku z czym powinny być przekazywane do podmiotów posiadających aktualne zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, na podstawie kart przekazania odpadów.


16 wrzesień 2021
8 września br. odbyła się konferencja prasowa dotycząca akcji ogólnopolskich kontroli transportów odpadów pt. „NIELEGALNE ODPADY 2021” zorganizowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.


14 wrzesień 2021
8 września 2021 r. została przeprowadzana ogólnopolska akcja kontroli transportów odpadów NIELEGALNE ODPADY 2021.


12 sierpień 2021
W trakcie kontroli interwencyjnej rozpoczętej w dniu 3.03.2021 r. stwierdzono, że stare koryto rzeki Bzury zostało zanieczyszczone osadami ściekowymi, na odcinku około 600 m. Osady pochodziły z miejskiej oczyszczalni ścieków w Łęczycy.12 sierpień 2021
Jedna ze Spółek zajmujących się gospodarką odpadami, w latach 2017-2019 prowadziła działalność polegającą na zbieraniu odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych) w Łodzi przy ul. Niciarnianej 50/52, na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Łodzi oraz w Brużyczce Małej 49 (gm. Aleksandrów Łódzki), na podstawie zezwolenia Starosty Zgierskiego.12 sierpień 2021
W listopadzie i grudniu 2018 r. WIOŚ w Łodzi przeprowadził kontrolę na terenie wyrobiska „Dąbrówka Strumiany IV”, w miejscowości Dąbrówka Strumiany, gm. Zgierz, gdzie prowadzona była działalność gospodarcza polegająca na przetwarzaniu odpadów.11 sierpień 2021
Przed wybuchem pożaru na terenie nieruchomości pod adresem Zgierz, ul. Boruty 21 WIOŚ w Łodzi przeprowadził w Spółce prowadzącej działalności polegającą na zbieraniu odpadów dwie kontrole.1 | 2 Następna strona
Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij