Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

Struktura własnościowa WIOŚ
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi jest jednostką budżetową z siedzibą w Łodzi przy ul. Lipowej 16.

Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska jest własnością Skarbu Państwa.

Wartość majątku WIOŚ w Łodzi wg bilansu na dzień 31.12.2023 r.:

Rzeczowe aktywa trwałe: 11 109 232,11 zł
Wartości niematerialne i prawne 0,00 zł
Ogółem: 11 109 232,11 zł


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi: powierzchnia użytkowa 2620 [m2],
Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim: powierzchnia użytkowa 2237 [m2],
Delegatura w Sieradzu: powierzchnia użytkowa 605 [m2],
Delegatura w Skierniewicach: powierzchnia użytkowa 1189 [m2].
Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij