Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wyszukiwarka

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do wersji  kontrastowej serwisu

Menu główne

Monitoring powietrza
Łódź, Gdańska 16
PM10 (pył): 61 [µg/m3]   /   Ozon: 36 [µg/m3]   /   NO2: 25.1 [µg/m3]


Monitoring powietrza
Łódź, Czernika 1/3
PM10 (pył): 47 [µg/m3]   /   Ozon: 52 [µg/m3]   /   NO2: 21 [µg/m3]


Monitoring powietrza
Piotrków Tryb., Krak. Przedmieście 13
PM10 (pył): 49 [µg/m3]   /   Ozon: 48.7 [µg/m3]   /   NO2: 14 [µg/m3]


Aktualności

Nr: 1
Nr: 2
Nowa jubileuszowa edycja "Raportu o stanie środowiska w województwie łódzkim"

Przekroczenie poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu PM10

21 styczeń 2019
Komunikat Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Łodzi Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dotyczący przekroczenia poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu ...

Zmiany w zakresie właściwości organu do którego należy przekazywać wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych oraz hałasu w środowisku emitowanego w związku z eksploatacją drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej lub lotniska

14 styczeń 2019
W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska przypomina, że od dnia 1 stycznia 2019 roku:

Całodobowy kontakt z WIOŚ

7 styczeń 2019
Od dnia 1 stycznia 2019 r. można całodobowo zgłaszać do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi istotne naruszenie przepisów ochrony środowiska, w tym w zakresie gospodarki odpadami pod ...

Informacja dla Wójtów, Burmistrzów oraz Prezydentów Miast Województwa Łódzkiego

31 grudzień 2018
Zgodnie z poleceniem Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zamieszczamy poniżej krótką informację dotyczącą konieczności podjęcia działań przez organy samorządowe w przypadku stwierdzenia ...

Zmiany w udostępnianiu informacji o aktualnym stanie jakości powietrza na wskazanym obszarze (tło substancji)

27 grudzień 2018
Informujemy, że w związku ze zmianą kompetencji WIOŚ i GIOŚ wynikającą z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw, od dnia ...


Przejdź do: Tworzymy atmosferę
Przejdź do: Elektroniczna skrzynka podawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej
Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wykonuje zadania przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi. Strukturę organizacyjną i zadania określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Wojewodę Łódzkiego.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi działa na obszarze województwa łódzkiego.
W jego skład wchodzą delegatury w Skierniewicach, Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim.
czytaj więcej ›› o Inspektoracie

Menu 'O Inspektoracie'


Przejdź do: System Oceny Jakości Powietrza
Przejdź do: Wykaz pozwolen zintegrowanych IPPCPrzejdź do: Ekoportal
Przejdź do: Wykaz przedsięwzięć finansowanych ze środków NFOŚiGWPrzejdź do: Wykaz przedsięwzięć dofinansowanych ze środków WFOŚiGW

Przejdź do: Norway GrantsPrzejdź do: GIOŚ Portal o jakości powietrza

Menu dolne

Zamknij