Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wyszukiwarka

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do wersji  kontrastowej serwisu

Menu główne

Monitoring powietrza
Łódź, Gdańska 16
PM10 (pył): 29 [µg/m3]   /   Ozon: 55.5 [µg/m3]   /   NO2: 13.7 [µg/m3]


Monitoring powietrza
Łódź, Czernika 1/3
PM10 (pył): 32 [µg/m3]   /   Ozon: 58.6 [µg/m3]   /   NO2: 11.3 [µg/m3]


Monitoring powietrza
Piotrków Tryb., Krak. Przedmieście 13
PM10 (pył): 33 [µg/m3]   /   Ozon: 59.8 [µg/m3]   /   NO2: 10.9 [µg/m3]


Aktualności

Nr: 1
Nr: 2
Nowa jubileuszowa edycja "Raportu o stanie środowiska w województwie łódzkim"

Broszura informacyjna 'Kupuj świadomie'

19 marzec 2019
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi szereg działań informacyjno - promocyjnych dotyczących rynku żywności wysokiej jakości mających na celu budowanie patriotyzmu konsumenckiego oraz wzrost ...

Całodobowy numer alarmowy WIOŚ w Łodzi

13 marzec 2019
Od 13 marca 2019 r. zmianie ulega całodobowy numer alarmowy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi, tzn. istotne naruszenie przepisów ochrony środowiska, w tym w zakresie gospodarki ...

Miesięczna analiza ryzyka przekroczeń poziomów substancji w powietrzu

20 luty 2019
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi przedstawia Państwu wyniki analizy ryzyka przekroczeń dopuszczalnych i docelowych poziomów substancji w powietrzu wykonanej na podstawie pomiarów ...

Przekroczenie poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu PM10

21 styczeń 2019
Komunikat Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Łodzi Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dotyczący przekroczenia poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu ...

Zmiany w zakresie właściwości organu do którego należy przekazywać wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych oraz hałasu w środowisku emitowanego w związku z eksploatacją drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej lub lotniska

14 styczeń 2019
W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska przypomina, że od dnia 1 stycznia 2019 roku:


Przejdź do: Tworzymy atmosferę
Przejdź do: Elektroniczna skrzynka podawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej
Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wykonuje zadania przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi. Strukturę organizacyjną i zadania określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Wojewodę Łódzkiego.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi działa na obszarze województwa łódzkiego.
W jego skład wchodzą delegatury w Skierniewicach, Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim.
czytaj więcej ›› o Inspektoracie

Menu 'O Inspektoracie'


Przejdź do: System Oceny Jakości Powietrza
Przejdź do: Wykaz pozwolen zintegrowanych IPPCPrzejdź do: Ekoportal
Przejdź do: Wykaz przedsięwzięć finansowanych ze środków NFOŚiGWPrzejdź do: Wykaz przedsięwzięć dofinansowanych ze środków WFOŚiGW

Przejdź do: Norway GrantsPrzejdź do: GIOŚ Portal o jakości powietrza

Menu dolne

Zamknij