Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

  

Inspektorzy WIOŚ i ITD podczas wykonywania czynności
16 maj 2022
W dniu 12 maja 2022 r. inspektorzy WIOŚ w Łodzi wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego przeprowadzili kontrole transportów, w ramach akcji mającej na celu zapobieganie nielegalnym transportom odpadów.


Odpady zmieszane z ziemią
16 maj 2022
Inspektorzy Delegatury w Skierniewicach WIOŚ w Łodzi ujawnili nielegalnie zdeponowane odpady na terenie wyrobiska poeksploatacyjnego w m. Koprzywna. W dniu 11 maja 2022 r. przeprowadzono wykopy z wykorzystaniem koparki oraz pobrano próby do badań laboratoryjnych.


Pracownik Inspekcji Ochrony Środowiska na tle palącej się hałdy odpadów
10 maj 2022
W dniu 9 maja 2022 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi wpłynęło zgłoszenie dotyczące pożaru składowiska w Opocznie. Inspektorzy WIOŚ w Łodzi rozpoczęli kontrolę działalności gospodarczej podmiotu prowadzącego ww. składowisko.


Inspektorzy podczas wykonywania kontroli
27 kwiecień 2022
W dniu 25 kwietnia 2022 r. Inspektorzy WIOŚ w Łodzi wspólnie z Inspektorami Transportu Drogowego przeprowadzili kontrole transportów, w ramach zapobiegania nielegalnemu przemieszczaniu odpadów.


Zanieczyszczona woda rzeki Łódki
26 kwiecień 2022
W dniu 22 kwietnia 2022 r. inspektorzy WIOŚ w Łodzi otrzymali zgłoszenie dotyczące zanieczyszczenia rzeki Łódki przepływającej Park na Zdrowiu w Łodzi, w związku z czym niezwłocznie udali się na miejsce zdarzenia.


Zanieczyszczona woda w rzece Jasienec
22 kwiecień 2022
W związku ze zgłoszeniem zanieczyszczenia rzeki Jasieniec w Łodzi inspektorzy WIOŚ w Łodzi w dniu 21 kwietnia 2022 r. podjęli czynności w terenie.


Inspektor stojący przy oznakowany samochodzie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony środowiska w Łodzi
13 kwiecień 2022
W dniach 11 i 12 kwietnia 2022 r. przeprowadzono wspólne działania kontrolne z Krajową Administracją Skarbową oraz Inspekcją Transportu Drogowego w zakresie przeciwdziałania nielegalnym transportom odpadów.


Rzeka zanieczyszczana niebieską substancją
7 kwiecień 2022
W dniu 6 kwietnia 2022 r. w godzinach popołudniowych inspektorzy WIOŚ w Łodzi otrzymali zgłoszenie dotyczące zanieczyszczenia rzeki Bałutki, w związku z czym niezwłocznie podjęli działania w terenie.


Spotkanie przedstawicieli WIOŚ w Łodzi oraz oraz Łódzkiego Urzędu Celno – Skarbowego
5 kwiecień 2022
W dniu 23 lutego 2022 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli WIOŚ w Łodzi oraz Łódzkiego Urzędu Celno – Skarbowego. Podczas spotkania podsumowano współpracę w roku 2021 r., wynikająca między innymi z porozumienia zawartego między WIOŚ w Łodzi i KAS w dniu 24 listopada 2021 r.


Inspektor WIOŚ w Łodzi prowadzący szkolenie z wykorzystaniem prezentacji
31 marzec 2022
W dniu 1 marca 2022 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi przeprowadzono szkolenie wewnętrzne dotyczące Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu.


Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij