Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wyszukiwarka

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do wersji kontrastowej serwisu

Menu główne

Monitoring powietrza
Łódź, Gdańska 16
PM10 (pył): 76 [µg/m3]   /   Ozon: 35.1 [µg/m3]   /   NO2: 32.4 [µg/m3]


Monitoring powietrza
Łódź, Czernika 1/3
PM10 (pył): 33 [µg/m3]   /   Ozon: 44.8 [µg/m3]   /   NO2: 24.3 [µg/m3]


Monitoring powietrza
Piotrków Tryb., Krak. Przedmieście 13
PM10 (pył): 46 [µg/m3]   /   Ozon: 41.6 [µg/m3]   /   NO2: 23.7 [µg/m3]


 
Przejdź do: Elektroniczna skrzynka podawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Propozycja praktyk w WIOŚ


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Propozycja praktyk w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi i w Delegaturach WIOŚ
w okresie VII – IX 2018 r.


Łódź
 • Laboratorium -brak wolnych miejsc
 • 2 miejsca w sekretariacie/kadrach
Zakres realizowanych zadań:
 • Prowadzenie dziennika korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • Nadzorowanie obiegu korespondencji wewnątrz jednostki,
 • Przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych,
 • Zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu spraw pracowniczych,
 • Pomoc przy archiwizacji dokumentacji.
Sieradz
 • 1 miejsce w Laboratorium - pracownia biologiczna
Zakres realizowanych zadań:
 • Pobieranie próbek do oznaczeń hydrobiologicznych w ramach monitoringu środowiska,
 • Zapoznanie się z metodykami oznaczeń biologicznych i hydrobiologicznych,
 • Przygotowywanie i oznaczanie próbek (fitobentos, makrofity).
 • 1 miejsce w Laboratorium - pracownia fizykochemiczna
Zakres realizowanych zadań:
 • Pobieranie próbek do oznaczeń fizykochemicznych i instrumentalnych w ramach monitoringu środowiska,
 • Zapoznanie się z metodykami referencyjnymi oznaczeń fizykochemicznych i instrumentalnych,
 • Uczestniczenie (obserwacja) w przygotowaniu próbek i oznaczeniach fizykochemicznych,
 • Zapoznanie się z metodami instrumentalnymi: oznaczanie metali metodą ASA, chromatografia cieczowa i gazowa.
Skierniewice
 • 2 miejsca w Dziale Inspekcji/Wydziale Monitoringu Środowiska
Zakres realizowanych zadań:
 • Poznanie prawodawstwa krajowego oraz UE w zakresie ochrony środowiska,
 • Zapoznanie się z zadaniami kontrolującego podmioty korzystające ze środowiska,
 • Analiza wyników badań automonitoringowych przedkładanych przez eksploatujących instalacje w zakresie poboru wód podziemnych oraz odprowadzanie ścieków do wód lub ziemi,
 • Udział w gromadzeniu i przetwarzaniu wyników pomiarów i oznaczeń jakości powietrza oraz wód powierzchniowych.

Piotrków Trybunalski
 • 1 miejsce w Wydziale Monitoringu Środowiska
 • Preferowany termin: przełom VI i VII
Zakres realizowanych zadań:
 • Aktualizacja bazy emisji zanieczyszczeń powietrza,
 • Aktualizacja bazy emisji zanieczyszczeń wód powierzchniowych,
 • Weryfikacja wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu środowiska,
 • Tworzenie dokumentacji archiwalnej.

Do góry

{registry}

Przejdź do: Norway GrantsPrzejdź do: GIOŚ Portal o jakości powietrza

Menu dolne

Zamknij