Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dotycząca naboru na praktyki

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
powrót


 1. Administratorem danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Łodzi przy ul. Lipowej 16, 90-743 Łódź, NIP: 7250027222, REGON: 470551871;
 2. Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wios.lodz.pl;
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na praktyki. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uprawnienia do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 22 Kodeksu pracy oraz Ustawie z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej , a w pozostałym zakresie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie może być odwołana;
 4. Odbiorcami danych osobowych Praktykanta/Praktykantki będą:
  • zakłady opieki zdrowotnej w celach związanych z medycyną pracy;
  • podmioty zewnętrzne współpracujące z Pracodawcą na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych,
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego;
 6. Ma Pan/Pani prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
  5. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. Dz.U.UE.L.2016.119.1).
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów na praktyki nie będą przez Administratora Danych rozpatrywane.
Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij