Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

Studenci szkół wyższych zainteresowani odbyciem praktyk studenckich w 2023 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi proszeni są o kontakt z pracownikiem komórki kadrowej w Łodzi lub bezpośrednio z Delegaturami. W trakcie indywidualnych konsultacji ustalone zostaną terminy i zakres odbywanych praktyk.

Informacje można uzyskać pod nr tel.:
  • w Łodzi - 42 6333343
  • w Piotrkowie Tryb. – 44 6486777
  • w Sieradzu - 43 8220981
  • w Skierniewicach – 46 8336464
oraz pisząc na adres e-mail: praktyki.wios@wios.lodz.pl

Wymaganymi dokumentami są :
  • skierowanie na praktyki
  • porozumienie z uczelnią
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
Pliki do pobrania:
Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij