Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

10 maj 2024
W dniu 10 maja 2024 r. do WIOŚ w Łodzi wpłynęły wyniki badań ścieków z oczyszczalni w Żychlinie oraz wody z rzeki Słudwi, pobranych w dniu 2 maja 2024 r. przez Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Wyniki wskazują na kilkukrotne przekroczenie parametrów ścieków odprowadzanych do rzeki, takich jak BZT5, ChZT oraz zawiesina ogólna. Odprowadzane ścieki powodują zanieczyszczenie wód rzeki Słudwi.
W związku z powyższym Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję wstrzymującą działalność podmiotu eksploatującego oczyszczalnię, w zakresie odprowadzania wysokoobciążonych ścieków do rzeki Słudwi z miejskiej oczyszczalni ścieków w Żychlinie z terminem natychmiastowej wykonalności, ze względu na zagrożenie dla środowiska.
Czynności kontrolne prowadzone przez inspektorów WIOŚ w Łodzi są kontynuowane.

Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij