Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

9 grudzień 2022
Na terenie całej Polski coraz częściej ujawniane są przypadki porzucenia odpadów w wynajętych magazynach, wobec czego Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wynajmowania powierzchni magazynowych.
Co powinno wzbudzić wątpliwości podczas zawierania umowy najmu?

Pierwszą rzeczą, na która należy zwrócić szczególną uwagę podczas zawierania umowy najmu jest to z kim ją zawieramy. Wątpliwości powinny wzbudzić próby zawarcia umowy przez zagraniczne firmy (szczególnie spoza UE), które nie posiadają oddziałów na terenie Polski. Szczególną ostrożność należy również zachować podczas zawierania umów ze spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, w szczególności nowo założonymi, z niskim kapitałem. Informacje o spółkach można nieodpłatnie sprawdzić w Krajowym Rejestrze Sądowym (ekrs.ms.gov.pl). W przypadkach, gdy zgłasza się do nas przedstawiciel jakieś przedsiębiorstwa warto zweryfikować wiarygodność posiadanego przez niego pełnomocnictwa (m.in. zgodność danych osobowych, potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej). Zawsze można zwrócić się do przedsiębiorstwa, celem zweryfikowania czy dane osoba faktycznie je reprezentuje. Czujność powinny wzbudzić również osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, które są zainteresowane wynajmem wielkopowierzchniowym obiektów.

Kolejną istotną kwestią jest cel wynajęcia nieruchomości. Fakt, że najemca deklaruje, że nie będzie magazynował odpadów nie oznacza, że tego nie zrobi.

Warto ustalić wcześniej, w jakich celach nieruchomość będzie wykorzystywana i czy deklarowany sposób wykorzystania jest możliwy np. ze względu na stan techniczny obiektów.

Przykładowo - najemca deklaruje, że będzie magazynował żywność w magazynach z wadliwą instalacją elektryczną, substancje chemiczne w obiektach bez wentylacji lub jakiekolwiek wartościowe materiały na terenie nieruchomości niestrzeżonych, bez monitoringu wizyjnego. Takie sytuacje powinny od razu zniechęcić do wynajęcia nieruchomości.

Na nielegalne miejsca magazynowania odpadów są często wybierane obiekty znajdujące się na uboczu, mało widoczne, na terenach o nielicznej zabudowie, z utrudnionym dojazdem lub takie, gdzie zwiększony ruch pojazdów nie wzbudzi podejrzeń. Celem przestępców środowiskowych padają przede wszystkim obiekty w złym stanie technicznym, z przestarzałymi instalacjami, ograniczonym dostępem do mediów, czy ubogim zapleczem socjalnym. Nie powinno to jednak uśpić czujności właścicieli nowych obiektów.

Podejrzane są także sytuacje, gdy najemca proponuje zawyżoną cenę za wynajem nieruchomości.

Jeżeli wynajmujesz nieruchomość i masz uzasadnione podejrzenia, że są na niej nielegalnie magazynowane odpady sprawę możesz zgłosić do Inspekcji Ochrony Środowiska, organów ścigania oraz władz samorządowych.

W przypadku ujawnienia miejsca nagromadzenia odpadów, od razu zgłoś sprawę właściwym organom. Nie próbuj ich zagospodarować samodzielnie, ponieważ mogą stanowić zagrożenie do Twojego zdrowia i życia oraz dla środowiska.

Źródłem powyższych informacji jest doświadczenie inspektorów zdobyte podczas kontroli ujawnionych miejsc nielegalnego magazynowania odpadów.

WAŻNE
Przed podjęciem decyzji o wynajmie pomieszczeń magazynowych innemu podmiotowi:
  • Dokładnie zweryfikuj, komu chcesz wynająć powierzchnie magazynowe,
  • Unikaj płatności gotówką, bez realnego potwierdzenia danych wpłacającego,
  • W przypadku podpisania umowy – regularnie sprawdzaj, czy w Twoim magazynie są przechowywane przedmioty wpisane w umowie.

Podpisując umowę najmu powierzchni magazynowych z przestępcą środowiskowym narażasz się na porzucenie odpadów na Twojej nieruchomości. Zgodnie z ustawą o odpadach domniemanym posiadaczem odpadów jest właściciel terenu, na którym są magazynowane, wobec czego możesz zostać obciążony kosztem ich utylizacji.

Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij