Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wyszukiwarka

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do wersji kontrastowej serwisu

Menu główne

Monitoring powietrza
Łódź, Gdańska 16
PM10 (pył): 36 [µg/m3]   /   Ozon: b.d. [µg/m3]   /   NO2: 27.5 [µg/m3]


Monitoring powietrza
Łódź, Czernika 1/3
PM10 (pył): 20 [µg/m3]   /   Ozon: 34.9 [µg/m3]   /   NO2: b.d. [µg/m3]


Monitoring powietrza
Piotrków Tryb., Krak. Przedmieście 13
PM10 (pył): 35 [µg/m3]   /   Ozon: 3.4 [µg/m3]   /   NO2: 29.1 [µg/m3]


Baner szczepimy się
 
Przejdź do: Elektroniczna skrzynka podawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje podstawowe


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.05.2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. nr 114 z 2010 r. poz. 761) , informujemy o składnikach majątku ruchomego zakwalifikowanych do kategorii majątku ruchomego zbędnego lub zużytego będących własnością Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zgodnie z w/w Rozporządzeniem mogą one być podmiotem sprzedaży, najmu lub dzierżawy, przekazania lub darowizny.

Podmioty zainteresowane pozyskaniem któregokolwiek z niżej wyszczególnionych na stronie www. składników mogą:
 • stanąć do przetargu, aukcji lub rokowań w terminie zawartym w ogłoszeniu lub zaproszeniu umieszczonym na niniejszej stronie internetowej,
 • wyrazić zainteresowanie kupnem składnika majątkowego, w przypadku kiedy na jego zbycie nie jest ogłoszony przetarg, aukcja, lub publiczne zaproszenie do rokowań,
 • wyrazić zainteresowanie najmem lub dzierżawą składnika majątku ruchomego,
 • wyrazić zainteresowanie otrzymaniem składnika majątkowego poprzez nieodpłatne przekazanie na czas oznaczony, nieoznaczony, lub bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych (jeżeli podmiot jest jednostką budżetową, zakładem budżetowym lub gospodarstwem pomocniczym),
 • wyrazić zainteresowanie otrzymaniem składnika majątkowego poprzez darowiznę (jeżeli podmiot należy do wymienionych w par. 39 ust. 1 przedmiotowego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.08.2004 r.)
W przypadku zainteresowania formą przekazania lub darowizny należy złożyć wniosek pisemny do Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zawierający:
 • nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę składnika majątku ruchomego,
 • informację o zadaniach publicznych realizowanych przez podmiot,
 • wskazanie jednoznaczne składnika majątku ruchomego, o który występuje podmiot,
 • uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,
 • oświadczenie, że przekazany lub darowany składnik majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo - odbiorczym
Do wniosku należy dołączyć odpis statutu. Wnioski zostaną rozpatrzone w terminie do 60 dni od daty wpływu.

Odbiór składnika majątkowego następuje na koszt podmiotu, któremu sprzedano, wynajęto, wydzierżawiono, przekazano lub darowano składnik majątkowy.
Do góry

{registry}

Przejdź do: Norway Grants

Menu dolne

Zamknij