Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

  

Magazyn odpadów
8 grudzień 2022
Funkcjonariusze CBŚP, KAS, WIOŚ w Łodzi i prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Łodzi ustalili, że tylko przez ostatnie półtora roku wykonano ponad 3 tys. transportów z ponad 68 tys. ton niebezpiecznych odpadów, które porzucono na wynajętych posesjach. Szacunkowy koszt legalnej utylizacji tego typu odpadów wyniósłby ponad 350 mln zł. Do sprawy zatrzymano 4 osoby, które tymczasowo aresztowano.


6 grudzień 2022
Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium pt. "Przeciwdziałanie marnowaniu żywności", organizowanym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.


Logo prokuratory krajowej
1 grudzień 2022
W dniu 25 listopada 2022 r. przedstawiciele WIOŚ w Łodzi wzięli udział w spotkaniu dotyczącym postępowań w sprawie czynów zabronionych związanych z ochroną środowiska, zorganizowanym przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi, skierowanym do inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, koordynatorów z prokuratur okręgowych oraz zainteresowanych prokuratorów.


29 listopad 2022
Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium pt. . ,,Udostępnianie informacji o jakości powietrza i wód wytwarzanych w ramach państwowego monitoringu środowiska” organizowanym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.


Odznaczeni Inspektorzy w obecności p.o. z-cy Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi na tle godła i flag państwowych
21 listopad 2022
W dniu 21 listopada 2022 roku z okazji Dnia Służby Cywilnej na zaproszenie Wojewody Łódzkiego Pana Tobiasza Bocheńskiego pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi wzięli udział w przygotowanej uroczystości. W jej trakcie Wojewoda Łódzki w obecności m.in. p.o. z-cy ŁWIOŚ Pana Dominika Przelazłego, odznaczył Złotym Medalem za Długoletnią Służbę trzech pracowników WIOŚ w Łodzi.


Wnętrze naczepy tira wypełnionej odpadami
18 listopad 2022
W dniu 17 listopada 2022 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Delegatury WIOŚ w Skierniewicach przeprowadzili wspólne czynności z Inspektorami Inspekcji Transportu Drogowego, w ramach Akcji Nielegalne Odpady 2022.


Widok składowiska
10 listopad 2022
W dniu 09.11.2022 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi wpłynęła informacja dotyczącą przywiezienie kolejnej partii odpadów przeznaczonych do rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bartochowie, gm. Warta.


Inspektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi podczas wykonywania czynności kontrolnych
28 październik 2022
W dniu 27 października 2022r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi przeprowadził z Inspekcją Transportu Drogowego wspólne czynności w 3 punktach kontrolnych na terenie województwa łódzkiego.


Widok składowiska
21 październik 2022
W ramach kontroli interwencyjnej prowadzonej przez Inspektorów Delegatury w Sieradzu WIOŚ w Łodzi w spółce prowadzącej działalność polegającą na rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Bartochowie, w dniu 19 października 2022 r., przeprowadzono kolejne oględziny składowiska. Podczas oględzin stwierdzono dowiezienie odpadów o charakterystycznym zapachu substancji ropopochodnych.


Zanieczyszczenie w rzece Prosna
10 październik 2022
W dniu 7 października 2022 r. inspektorzy WIOŚ w Łodzi, Delegatury w Sieradzu podjęli czynności w terenie w związku z interwencją dotyczącą zanieczyszczenia rzeki Prosny.


Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij