Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

  

Inspektor WIOŚ w Łodzi podczas oględzin wnętrza naczepy wypełnionej oponami
4 maj 2023
W dniu 3 maja 2023 r. inspektorzy WIOŚ w Łodzi otrzymali zgłoszenie od funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego dotyczące podejrzenia nielegalnego transportu odpadów opon z Niemiec na Litwę, w związku z zatrzymaniem dokonanym na drodze ekspresowej S8.


inspektor WIOŚ w Łodzi podczas wykonywania czynności
28 kwiecień 2023
W dniu 27 kwietnia 2023 r. w ramach Akcji Nielegalne Odpady 2023. inspektorzy Delegatur WIOŚ w Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim przeprowadzili wspólne czynności kontrolne z inspektorami Inspekcji Transportu Drogowego.


Koparka podczas wykopów na wyrobisku
25 kwiecień 2023
Inspektorzy WIOŚ w Łodzi 24 kwietnia 2023 r. na terenie jednego z wyrobisk poeksploatacyjnych „Łódź-Listopadowa” przeprowadzili czynności kontrolne, mające na celu weryfikację skali nielegalnego przetwarzania odpadów.


Pracownicy WIOŚ w Łodzi prowadzący zajęcia z dziećmi
25 kwiecień 2023
Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi przypadającego 22 kwietnia inspektorzy WIOŚ w Łodzi w dniu 21 kwietnia 2023 r. spotkali się z uczniami klas drugich Szkoły Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim i przeprowadzili warsztaty o tematyce dotyczącej segregacji odpadów.


Nielegalnie odprowadzane ścieki
24 kwiecień 2023
W porze nocnej z 22 (sobota) na 23 (niedziela) kwietnia 2023 r. inspektorzy WIOŚ w Łodzi podjęli czynności w terenie, w związku z otrzymaniem zgłoszenia z Wojewódzkiego Centrum Zarządzenia Kryzysowego w Łodzi. Zgłoszenie dotyczyło nielegalnego odprowadzania ścieków do środowiska na terenie Miasta Łodzi.


Widok wyrobiska z nielegalnym odpadami
14 kwiecień 2023
W dniu 13 kwietnia 2023 r. inspektorzy WIOŚ w Łodzi ujawnili nielegalne deponowanie odpadów komunalnych i budowlanych w wyrobisku poeksploatacyjnym na terenie Łodzi (Widzew).


14 kwiecień 2023
W dniu 13 kwietnia 2023 roku w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi odbyło się spotkanie pomiędzy kierownictwem WIOŚ w Łodzi oraz RZGW w Poznaniu.

Widok wylotu ścieków odprowadzanych z oczyszczalni w Dzigorzewie do rzeki Warty
3 kwiecień 2023
W dniu 1 kwietnia 2023 r. (sobota) Inspektorzy WIOŚ w Łodzi, Delegatury w Sieradzu podjęli czynności kontrolne w związku z wypływem cieczy koloru ciemno-czarnego do rzeki Warty z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Dzigorzewie (gm. Sieradz).


Funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego i Ochrony Środowiska w punkcie obserwacyjnym przy autostradzie
23 marzec 2023
W dniach od 21 do 23 marca 2023 r. inspektorzy WIOŚ w Łodzi wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej oraz Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzili czynności w ramach akcji Nielegalne Odpady 2023, mającej na celu przeciwdziałanie nielegalnym transportom odpadów.


Widok z drona nielegalnego składowiska odpadów
16 marzec 2023
Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi ujawnili nielegalne zbieranie odpadów w Łodzi (dzielnica Widzew) oraz na terenie gminy Uniejów (powiat poddębicki).


Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij