Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

  

2 listopad 2021
W związku z licznymi działaniami podejmowanymi przez inspektorów WIOŚ w Łodzi w związku z nielegalnym magazynowaniem odpadów w postaci drewnianych i betonowych podkładów kolejowych (jak i tramwajowych) informuję, że podkłady kolejowe stanowią odpad w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.), w związku z czym powinny być przekazywane do podmiotów posiadających aktualne zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, na podstawie kart przekazania odpadów.


28 październik 2021
W dniu 27 października 2021 r. na parkingu PPO Łódź - Południe przy trasie S8 (kierunek Warszawa, powiat łódzki wschodni), inspektorzy WIOŚ w Łodzi - Delegatury w Piotrkowie Trybunalskim wraz z przedstawicielami KAS przeprowadzili wspólne działania kontrolne w ramach operacji pod nazwą DEMETER VII, w obszarze przeciwdziałania nielegalnemu międzynarodowemu przemieszczaniu odpadów.


21 październik 2021
W dniu 19 października 2021 r. na trasie S8 na parkingu ADR w miejscowości Chrzczonowice, gm. Kowiesy, powiat skierniewicki (kierunek Warszawa), inspektorzy WIOŚ w Łodzi Delegatury w Skierniewicach wraz z przedstawicielami KAS przeprowadzili wspólne działania kontrolne w ramach operacji pod nazwą DEMETER VII, w obszarze przeciwdziałania nielegalnemu, międzynarodowemu przemieszczaniu odpadów.


13 październik 2021
W dniu 12 października 2021 r. na autostradzie A2 w PPO Stryków inspektorzy WIOŚ w Łodzi wraz z przedstawicielami ITD oraz KAS przeprowadzili wspólne działania kontrolne w ramach operacji pod nazwą DEMETER VII, w obszarze przeciwdziałania nielegalnemu, międzynarodowemu przemieszczaniu odpadów.


11 październik 2021
W dniu 08 października 2021 r. na trasie S8 w PPO Łódź Południe inspektorzy WIOŚ w Łodzi wraz z przedstawicielami ITD oraz KAS przeprowadzili wspólne działania kontrolne w ramach operacji pod nazwą DEMETER VII, w obszarze przeciwdziałania nielegalnemu, międzynarodowemu przemieszczaniu odpadów.


6 październik 2021
W ramach obchodów października - miesiąca profilaktyki raka piersi Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zaplanował szereg działań poświęconych promocji i profilaktyce zdrowia dla mieszkańców województwa łódzkiego. Prowadzone są badania mammograficzne dla kobiet czy instruktaże samobadania piersi, którym towarzyszy dystrybucja materiałów o tematyce prozdrowotnej.


1 październik 2021
W dniu 30 września 2021 r. na granicy Łodzi i Zgierza doszło do wycieku nieznanej substancji do rzeki Wrzącej. Inspektorzy WIOŚ w Łodzi niezwłocznie przybyli na miejsce, gdzie pobrano próby wody do badań. Na miejscu działania podjęła również Państwowa Straż Pożarna oraz pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi.


29 wrzesień 2021
W dniu 28 września 2021 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Łódzkim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Łodzi – Andrzejem Długołęckim oraz Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi – nadinsp. Sławomirem Litwinem w sprawie współdziałania w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku.


22 wrzesień 2021
W dniu 21 września 2021 r. inspektorzy Delegatury w Skierniewicach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi podjęli czynności w terenie w związku z wypadkiem z udziałem samochodu ciężarowego, na autostradzie A2. W następstwie zdarzenia doszło do wycieku substancji ropopochodnych do środowiska, które zostały zabezpieczone i usunięte przez obecnych na miejscu przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej oraz służbę autostradową.


21 wrzesień 2021
W dniu 20 września 2021 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi we współpracy z Inspekcją Transportu Drogowego przeprowadził czynności na drodze ekspresowej S8, podczas których ujawniono dwa nielegalne transporty odpadów.


Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij