Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

  

29 kwiecień 2015
Szanowni Państwo, z przyjemnością udostępniamy Państwu nową stronę internetową. Mamy nadzieję, że zarówno jej układ, jak i obsługa będą bardziej przyjazne w codziennym użytkowaniu. Będziemy Państwu również wdzięczni za wszelkie uwagi i komentarze dotyczące strony. Chcemy aby informacja o środowisku, którą Państwo otrzymują była jak najbardziej aktualna i zrozumiała dla każdego. Życzymy przyjemnego surfowania.

20 listopad 2014
Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego raportu o stanie środowiska w województwie łódzkim opracowanego przez pracowników WIOŚ w Łodzi.


4 lipiec 2014
Spotkanie z Wicewojewodą Łódzkim Pawłem Bejdą oraz Łódzkim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska Piotrem Maksem, reprezentujących środowiskową administrację w naszym województwie z władzami Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej było kolejnym etapem budowania szerszego porozumienia regionalnych władz ze światem nauki.


5 czerwiec 2014
Nawożenie jest jednym z najważniejszych czynników plonotwórczych, a jednocześnie jest zabiegiem wysoce kosztochłonnym.


Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij