Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

  

11 wrzesień 2015
Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w trzech konkursach


3 wrzesień 2015
24 sierpnia br. rozpoczęła się kampania informacyjna Urzędu Lotnictwa Cywilnego nt. zasad bezpiecznego latania bezzałogowymi statkami powietrznymi, potocznie nazywanymi "dronami", pod hasłem "Lataj z głową".

1 wrzesień 2015
Komunikat o przekroczeniu poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego ozonu w powietrzu

17 lipiec 2015
Wytyczne dotyczące zwalczania barszczu Sosnowskiego

22 maj 2015
W dniu 21 maja odbyło się u nas szkolenie p.t. „BUDOWANIE KULTURY BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE JAKO KLUCZOWY CZYNNIK ZAPOBIEGANIA POWAŻNYM AWARIOM PRZEMYSŁOWYM”. Szkolenie to adresowane było do przedstawicieli zakładów zakwalifikowanych jako zakłady dużego i zwiększonego ryzyka, mogących być potencjalnymi sprawcami poważnej awarii, przedstawicieli powiatowych komend straży pożarnej, Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi oraz inspektorów WIOŚ zajmujących się tematyką poważnych awarii.


6 maj 2015
Studentów i absolwentów 2011-2014 uczelni wyższych oraz młodych naukowców zapraszamy do udziału w Konkursie dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych - REVITARE IV edycja.


6 maj 2015
W dniu 5 maja gościliśmy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska – Pana Jerzego Kulińskiego. W trakcie tej wizyty zostały poruszone problemy środowiskowe województwa łódzkiego, tj. kwestia zanieczyszczania powietrza pyłem zawieszonym, a także walka z szarą strefą odpadową.


29 kwiecień 2015
Szanowni Państwo, z przyjemnością udostępniamy Państwu nową stronę internetową. Mamy nadzieję, że zarówno jej układ, jak i obsługa będą bardziej przyjazne w codziennym użytkowaniu. Będziemy Państwu również wdzięczni za wszelkie uwagi i komentarze dotyczące strony. Chcemy aby informacja o środowisku, którą Państwo otrzymują była jak najbardziej aktualna i zrozumiała dla każdego. Życzymy przyjemnego surfowania.

20 listopad 2014
Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego raportu o stanie środowiska w województwie łódzkim opracowanego przez pracowników WIOŚ w Łodzi.


4 lipiec 2014
Spotkanie z Wicewojewodą Łódzkim Pawłem Bejdą oraz Łódzkim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska Piotrem Maksem, reprezentujących środowiskową administrację w naszym województwie z władzami Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej było kolejnym etapem budowania szerszego porozumienia regionalnych władz ze światem nauki.


Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij