Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

  

12 sierpień 2021
W dniu 8 sierpnia 2021 r. wybuchł pożar na terenie Zakładu przetwarzania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w miejscowości Bogumiłów (gm. Kleszczów).


22 czerwiec 2021
Widzisz wysypisko śmieci w pobliskim lesie, a może nagły wzrost ilości transportów ciężarowych jakie zaczęły przyjeżdżać na teren nieruchomości położonych z dala od gęstej zabudowy mieszkalnej, w okolicy lasów, miejsc rzadko uczęszczanych i nieużytkowanych terenów przemysłowych oraz pojawienie się na ich ternie różnego rodzaju beczek i pojemników zgłoś to Inspekcji Ochrony Środowiska.

16 czerwiec 2021
W związku z pożarem odpadów na terenie podmiotu prowadzącego działalność polegającą na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów w miejscowości Wola Łaska (gm. Łask), który miał miejsce w dniu 15 czerwca 2021 r. inspektorzy Delegatury w Sieradzu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi niezwłocznie podjęli czynności w terenie. Ustalono, że pożar objął odpady z tworzyw sztucznych przeznaczone do przetworzenia.


15 czerwiec 2021
W dniu 9 czerwca 2021 r inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi podjęli czynności w terenie pod adresem Pabianice ul. Partyzancka 60.


8 czerwiec 2021
W dniu 12 maja br. Inspektorzy Delegatury w Sieradzu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi rozpoczęli kontrolę składowiska odpadów w m. Mostki gm. Zduńska Wola. Przeprowadzone czynności wykazały szereg naruszeń w zakresie gospodarki odpadami, w tym składowanie odpadów łatwopalnych, niespełniających kryteriów dopuszczenia do składowania na składowisku odpadów.


31 maj 2021
Od 2010 r. inspektorzy Delegatury w Piotrkowie Trybunalskim Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi interweniują w sprawie nadmiernej emisji hałasu z Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.
W związku z interwencjami mieszkańców regularnie przeprowadzane są pomiary hałasu emitowanego do środowiska.

20 maj 2021
W dniu 19 kwietnia 2021 r., w związku z zanieczyszczeniem rzeki Jasieniec, pobrano próby do analizy laboratoryjnej. Otrzymane wyniki badań wykazały, że ścieki wprowadzone do rzeki Jasieniec charakteryzowały się podwyższona zawartością zawiesiny ogólnej, nie stwierdzono obecności substancji niebezpiecznych.


18 maj 2021
W dniu 17 maja 2021 r. WIOŚ w Łodzi rozpoczął czynności kontrolne na terenie posesji w Rąbieniu przy ul. Krętej, gdzie prowadzone są prace rozbiórkowe budynków dawnej huty szkła.


14 maj 2021
W listopadzie i grudniu 2018 r. WIOŚ w Łodzi przeprowadził kontrolę na terenie wyrobiska „Dąbrówka Strumiany IV”, w miejscowości Dąbrówka Strumiany, gm. Zgierz, która wykazała rażące naruszenie warunków decyzji zezwalającej na przetwarzanie odpadów w ramach rekultywacji wyrobiska.


30 kwiecień 2021
W dniu 29 kwietnia 2021r. ok. godz. 08:00 inspektorzy WIOŚ w Łodzi przyjęli zgłoszenie w sprawie zanieczyszczenia rzeki Olechówki na wysokości ul. Olechowskiej 83 w Łodzi.


Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij