Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

  

30 kwiecień 2018
Przedstawiamy Państwu wyniki analizy ryzyka przekroczeń dopuszczalnych i docelowych poziomów substancji w powietrzu wykonanej na podstawie pomiarów zanieczyszczenia powietrza w okresie od 01-04-2017 do 31-03-2018 r.

20 kwiecień 2018
4 maja będzie w tym roku dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej. W zamian urzędy będą otwarte w sobotę 19 maja. Zarządzenie w tej sprawie podpisał Michał Dworczyk, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

20 marzec 2018
Przedstawiamy Państwu wyniki analizy ryzyka przekroczeń dopuszczalnych i docelowych poziomów substancji w powietrzu wykonanej na podstawie pomiarów zanieczyszczenia powietrza w okresie od 01-03-2017 do 28-02-2018 r.

20 luty 2018
Przedstawiamy Państwu wyniki analizy ryzyka przekroczeń dopuszczalnych i docelowych poziomów substancji w powietrzu wykonanej na podstawie pomiarów zanieczyszczenia powietrza w okresie od 01-02-2017 do 31-01-2018 r.

8 grudzień 2017
Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii, działając w partnerstwie z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Pomocy „Słyszę Serce”, pragnie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w ramach projektu pt. „Monitoring działań jednostek administracji samorządowej w województwie łódzkim pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

6 grudzień 2017
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi informuję, iż ze względu na awarię sprzętu w Laboratorium WIOŚ w Łodzi, opóźnieniu ulegnie publikacja wyników pomiarów składu chemicznego pyłu PM10 wykonywania w ramach manualnych pomiarów zanieczyszczenia powietrza w województwie łódzkim za okres od września do listopada 2017 r.

4 grudzień 2017
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi informuje, iż w dn. 20 listopada 2017 r. nastąpiła awaria analizatora pyłu PM10 na stacji automatycznej w Radomsku przy ul. Rolnej 2. Analizator został oddany do naprawy. Czas naprawy jest niezależny do WIOŚ.

27 listopad 2017
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi informuje iż w dniu 24.11.2017 r. nastąpiła awaria stacji pomiarowej przy ul. Kilińskiego 102/102a. Wyniki pomiarów ze stacji są tymczasowo niedostępne.

20 listopad 2017
Przekazujemy Państwu link do oficjalnego stanowiska GIOŚ do artykułu pt.: "Jak Polska koloruje powietrze" w Gazecie Wyborczej
http://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/452-polski-indeks-jakosci-powietrza-a-indeks-europejski


17 listopad 2017
Przedstawiamy Państwu wyniki analizy ryzyka przekroczeń dopuszczalnych i docelowych poziomów substancji w powietrzu wykonanej na podstawie pomiarów zanieczyszczenia powietrza w okresie od 01-11-2016 do 31-10-2017 r.

Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij