Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

  

10 kwiecień 2019
2 maja będzie w tym roku dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej. W zamian urzędy będą otwarte w sobotę 11 maja. Zarządzenie w tej sprawie podpisał Michał Dworczyk, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

20 marzec 2019
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi przedstawia Państwu wyniki analizy ryzyka przekroczeń dopuszczalnych i docelowych poziomów substancji w powietrzu wykonanej na podstawie pomiarów zanieczyszczenia powietrza w okresie od 01-03-2018 do 28-02-2019 r.

19 marzec 2019
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi szereg działań informacyjno - promocyjnych dotyczących rynku żywności wysokiej jakości mających na celu budowanie patriotyzmu konsumenckiego oraz wzrost konkurencyjności polskiej żywności. W związku z tym resort przygotował broszurę informacyjną "Kupuj świadomie" umieszczoną poniżej.

13 marzec 2019
Od 13 marca 2019 r. zmianie ulega całodobowy numer alarmowy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi, tzn. istotne naruszenie przepisów ochrony środowiska, w tym w zakresie gospodarki odpadami można zgłaszać całodobowo pod następującymi numerami telefonów:

20 luty 2019
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi przedstawia Państwu wyniki analizy ryzyka przekroczeń dopuszczalnych i docelowych poziomów substancji w powietrzu wykonanej na podstawie pomiarów zanieczyszczenia powietrza w okresie od 01-02-2018 do 31-01-2019 r.

21 styczeń 2019
Komunikat Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Łodzi Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dotyczący przekroczenia poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu PM10 w Radomsku w dniu 20.01.2019 r.

14 styczeń 2019
W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska przypomina, że od dnia 1 stycznia 2019 roku:

31 grudzień 2018
Zgodnie z poleceniem Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zamieszczamy poniżej krótką informację dotyczącą konieczności podjęcia działań przez organy samorządowe w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie spalania odpadów drewnianych przez osoby fizyczne.

27 grudzień 2018
Informujemy, że w związku ze zmianą kompetencji WIOŚ i GIOŚ wynikającą z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 stycznia 2019 roku organem realizującym zadania Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie udostępniania informacji o środowisku wytwarzanych w ramach PMŚ będzie Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

29 listopad 2018
Przedstawiamy Państwu wyniki analizy ryzyka przekroczeń dopuszczalnych i docelowych poziomów substancji w powietrzu wykonanej na podstawie pomiarów zanieczyszczenia powietrza w okresie od 01-11-2017 do 31-10-2018 r.

Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij