Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

  

19 czerwiec 2019
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi przedstawia Państwu wyniki analizy ryzyka przekroczeń dopuszczalnych i docelowych poziomów substancji w powietrzu wykonanej na podstawie pomiarów zanieczyszczenia powietrza w okresie od 01-06-2018 do 31-05-2019 r.

23 maj 2019
Ministerstwo Zdrowia wraz z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w ramach projektu udostępniło usługę dla obywateli – Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

23 maj 2019
Nadleśnictwo Piotrków zawiadamia o podjęciu decyzji w sprawie wykonania dodatkowego , naziemnego, chemicznego zabiegu ratowniczego w drzewostanach Lasów Państwowych , ze względu na zagrażającą trwałości lasu obecność i masowy pojaw chrabąszcza majowego i kasztanowca na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Piotrków, położonych w leśnictwach Grzegorzówka, okolice wsi Łęczno i Przygłów okolice wsi Łazy Dąbrówka.

20 maj 2019
Nadleśnictwo Kolumna zawiadamia o podjęciu decyzji w sprawie wykonania chemicznego zabiegu ratowniczego w drzewostanach w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Kolumna oraz lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa ze względu na zagrażającą trwałości lasu obecność larw brudnicy mniszki na terenach wchodzących w skład Nadleśnictwa Kolumna stanowiących oddziały zaznaczone na załączonej mapie i położonych w zasięgu terytorialnym gmin Sieradz i Zduńska Wola.

13 maj 2019
Nadleśnictwo Piotrków zawiadamia o podjęciu decyzji w sprawie wykonania naziemnego chemicznego zabiegu ratowniczego w drzewostanach Lasów Państwowych ze względu na zagrażającą trwałości lasu obecność i masowy pojaw chrabąszcza majowego i kasztanowca na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Piotrków.

7 maj 2019
Nadleśnictwo Wieluń zawiadamia o podjęciu decyzji w sprawie wykonania naziemnego chemicznego zabiegu ratowniczego w drzewostanach Lasów Państwowych ze względu na zagrażającą trwałości lasu obecność chrabąszczowatych na terenach wchodzących w skład Nadleśnictwa Wieluń, stanowiących oddziały zaznaczone na załączonej mapie obwódką i położonych w zasięgu terytorialnym gmin:Wierzchlas, Działoszyn - ob. Wiejski.

7 maj 2019
Nadleśnictwo Złoczew zawiadamia o podjęciu decyzji w sprawie wykonania naziemnego chemicznego zabiegu ratowniczego w drzewostanach Lasów Państwowych ze względu na zagrażającą trwałości lasu obecność larw osnui gwiaździstej oraz gąsienic brudnicy mniszki na terenach wchodzących w skład Nadleśnictwa Złoczew, stanowiących oddziały zaznaczone na załączonej mapie obwódką i położonych w zasięgu terytorialnym gmin: Błaszki, Brąszewice, Brzeźnio, Klonowa, Ostrówek, Sieradz i Złoczew.

6 maj 2019
Nadleśnictwo Poddębice zawiadamia o podjęciu decyzji w sprawie wykonania chemicznego zabiegu ratowniczego w drzewostanach Lasów Państwowych oraz w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa wykazujących zagrażającą trwałości lasu obecność strzygoni choinówki i brudnicy mniszki. Zabieg wykonany zostanie zgodnie z załączoną mapą oraz zestawieniem gruntów położonych w zasięgu terytorialnym gmin Poddębice, Pęczniew, Zadzim, Warta, Sieradz, Szadek.

6 maj 2019
Nadleśnictwo Smardzewice zawiadamia o podjęciu decyzji w sprawie wykonania naziemnego chemicznego zabiegu ratowniczego w drzewostanach Lasów Państwowych ze względu na zagrażającą trwałości lasu obecność chrabąszcza majowego i chrabąszcza kasztanowca na terenach wchodzących w skład Nadleśnictwa Smardzewice, stanowiących obszary zaznaczone na załączonych mapach kolorem zielonym i położonych w zasięgu terytorialnym gmin: Aleksandrów, Mniszków, Opoczno, Sławno, Sulejów, Tomaszów Mazowiecki, Wolbórz.

19 kwiecień 2019
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi przedstawia Państwu wyniki analizy ryzyka przekroczeń dopuszczalnych i docelowych poziomów substancji w powietrzu wykonanej na podstawie pomiarów zanieczyszczenia powietrza w okresie od 01-04-2018 do 31-03-2019 r.

Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij