Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

  

17 luty 2022
Jeśli jesteś właścicielem lub zarządcą budynku (mieszkalnego i niemieszkalnego), masz ustawowy obowiązek złożyć deklarację o uruchomionym źródle ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.


7 luty 2022
W dniu 5 lutego 2022 r. dzięki pomocy Państwowej Straży Pożarnej udało się wyciąć dwa drzewa, które stanowiły zagrożenie dla pracowników WIOŚ w Łodzi oraz okolicznych mieszkańców.


28 styczeń 2022
Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wręczył legitymacje służbowe inspektorom, którzy ukończyli kurs przygotowawczy i zdali egzamin końcowy dla pracowników Inspekcji Ochrony Środowiska na stanowiska inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska.


21 styczeń 2022
W dniu 20 stycznia 2022 r. inspektorzy WIOŚ w Łodzi wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego przeprowadzili akcję kontroli transportów odpadów w 4 punktach kontrolnych zlokalizowanych na autostradzie A2, drodze ekspresowej S8 oraz drodze wojewódzkiej 482.


20 styczeń 2022
W dniu 20 stycznia 2022 r. zawarto porozumienie pomiędzy Łódzkim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska Andrzejem Długołęckim oraz Łódzkim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej Grzegorzem Janowskim.


14 styczeń 2022
W dniu 13 stycznia 2022 r. inspektorzy przeprowadzili na terenie województwa kolejną akcję w zakresie kontroli transportów odpadów, we współudziale Policji i Inspekcji Transportu Drogowego. Utworzono 4 wspólne punkty kontrole, gdzie przeprowadzono 18 kontroli transportów, z czego 12 przewoziło odpady.


12 styczeń 2022
W dniu 12 stycznia 2022 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska ujawnili nagromadzenie ciekłych odpadów chemicznych, w wynajętych halach, w m. Kolonia Głowa w gminie Zgierz. Oszacowano, że w przedmiotowej lokalizacji może być zgromadzonych 3 -5 tysięcy ton odpadów.


22 grudzień 2021
W dniu 17 grudnia 2021 r. inspektorzy Delegatury w Sieradzu podjęli czynności w terenie, w związku z zawiadomieniem dotyczącym wprowadzenia nieznanej substancji do rowu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do rzeki Pichny.


16 grudzień 2021
W dniu 16 grudnia 2021 r. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego przeprowadzili czynności kontrolne na drodze krajowej na 91, drodze ekspresowej S8 oraz autostradzie A2, w obszarze przeciwdziałania nielegalnemu przemieszczania odpadów.


16 grudzień 2021
W dniu 15 grudnia 2021 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Łódzkim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska Panem Andrzejem Długołęckim a Łódzkim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego Panem Pawłem Oniskiem.


Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij