Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

  

16 marzec 2020
W związku z zarządzeniem Ministra Zdrowia o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego od poniedziałku 16 marca 2020 r. do odwołania wyłączona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi i w delegaturach WIOŚ w Skierniewicach, Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim, za wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych umówionych wcześniej telefonicznie lub mailowo. Korespondencja przyjmowana będzie jedynie drogą pocztową i mailowo. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w poniższym komunikacie.

13 marzec 2020
W związku z zagrożeniem pandemicznym, mając na względzie Państwa bezpieczeństwo i chcąc w jak największym stopniu zminimalizować zagrożenie zakażenia koronawirusem, informujemy, iż preferowana i zalecana jest telefoniczna lub mailowa forma kontaktu z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Łodzi. Bardziej szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w poniższym komunikacie.

25 listopad 2019
27 grudnia będzie w tym roku dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej. W zamian urzędy będą otwarte w sobotę 14 grudnia. Zarządzenie w tej sprawie podpisał minister Michał Dworczyk.

21 listopad 2019
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi przedstawia Państwu wyniki analizy ryzyka przekroczeń dopuszczalnych i docelowych poziomów substancji w powietrzu wykonanej na podstawie pomiarów zanieczyszczenia powietrza w okresie od 01-11-2018 do 31-10-2019 r.

18 październik 2019
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi przedstawia Państwu wyniki analizy ryzyka przekroczeń dopuszczalnych i docelowych poziomów substancji w powietrzu wykonanej na podstawie pomiarów zanieczyszczenia powietrza w okresie od 01-10-2018 do 30-09-2019 r.

20 wrzesień 2019
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi przedstawia Państwu wyniki analizy ryzyka przekroczeń dopuszczalnych i docelowych poziomów substancji w powietrzu wykonanej na podstawie pomiarów zanieczyszczenia powietrza w okresie od 01-09-2018 do 31-08-2019 r.

4 wrzesień 2019
Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579) Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przypomina o obowiązku przekazania danych zapewniających dostęp do wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów.

19 sierpień 2019
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi przedstawia Państwu wyniki analizy ryzyka przekroczeń dopuszczalnych i docelowych poziomów substancji w powietrzu wykonanej na podstawie pomiarów zanieczyszczenia powietrza w okresie od 01-08-2018 do 31-07-2019 r.

12 sierpień 2019
W związku z wyczuwalną w ostatnich dniach uciążliwością zapachową Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi wydał poniższy komunikat o stanie zanieczyszczenia powietrza na obszarze województwa łódzkiego w miesiącu sierpniu 2019 r.

6 sierpień 2019
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi objął patronatem honorowym Seminarium Techniczne "Odpylanie i Filtracja Przemysłowa", które odbędzie się 29 sierpnia 2019 w Katowicach.

Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij