Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

  

23 kwiecień 2021
W dniu 19 kwietnia 2021 r. ok. godz. 17:00 inspektorzy WIOŚ w Łodzi przyjęli zgłoszenie w sprawie zanieczyszczenia rzeki Jasieniec w Łodzi w rejonie ul. Wiernej Rzeki oraz ul. Brynickiej.


21 kwiecień 2021
W związku ze zgłoszeniem w dniu 19 kwietnia 2021r. przywiezienia odpadów na teren nieruchomości w miejscowości Czatolin, gm. Łyszkowice, powiat łowicki inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi niezwłocznie podjęli czynności w terenie.


15 marzec 2021
Na podstawie dotychczasowych wyników kontroli oraz zdarzenia z dnia 26 lutego 2021 r. polegającego na nielegalnym deponowaniu odpadów na terenie wyrobiska w m. Małków (gm. Warta) oraz nielegalnym transporcie odpadów, w dniu 5 marca 2021 r. WIOŚ w Łodzi wstrzymał działalność podmiotu prowadzącego rekultywację przedmiotowego wyrobiska.


15 marzec 2021
W następstwie działań przeprowadzonych przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi przedsiębiorstwo odpowiedzialne za zanieczyszczenie osadami komunalnymi starego koryta rzeki Bzury, przeprowadziło operację oczyszczania.


4 marzec 2021

„Zanieczyszczenie ściekami komunalnymi w obrębie Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej”4 marzec 2021
W związku z licznymi działaniami podejmowanymi przez inspektorów WIOŚ w Łodzi w związku z nielegalnym magazynowaniem odpadów w postaci drewnianych i betonowych podkładów kolejowych (jak i tramwajowych) informuję, że podkłady kolejowe stanowią odpad w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.), w związku z czym powinny być przekazywane do podmiotów posiadających aktualne zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, na podstawie kart przekazania odpadów.

15 październik 2020
W związku z zarządzeniem Ministra Zdrowia o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego od poniedziałku 25 maja 2020 r. bezpośrednia obsługa interesantów dotyczyć będzie wyłącznie spraw, które nie mogą być załatwiane w WIOS.

1 czerwiec 2020
Od 1 czerwca 2020 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi przyjmuje całodobowo interwencje z zakresu ochrony środowiska. Naruszenia można zgłaszać pod następującymi numerami telefonów:

25 maj 2020
Informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 20 ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875) z dniem 16 maja 2020 r. uchylone zostały przepisy art.15zzr i art.15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567,568 i 695), które z mocy prawa wstrzymywały bieg wskazanych w nich terminów procesowych, sądowych i materialnych terminów administracyjnych.
Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w poniższym komunikacie.

25 maj 2020
W związku z zarządzeniem Ministra Zdrowia o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego od poniedziałku 25 maja 2020 r. bezpośrednia obsługa interesantów dotyczyć będzie wyłącznie spraw, które nie mogą być załatwiane w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi i w Delegaturach WIOŚ w Skierniewicach, Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Bezpośrednia obsługa interesantów realizowana będzie po uprzednim ustaleniu terminu wizyty w WIOŚ drogą telefoniczną lub mailową .
Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w poniższym komunikacie.

Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij