Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

  

Zanieczyszczona woda rzeki Łódki
26 kwiecień 2022
W dniu 22 kwietnia 2022 r. inspektorzy WIOŚ w Łodzi otrzymali zgłoszenie dotyczące zanieczyszczenia rzeki Łódki przepływającej Park na Zdrowiu w Łodzi, w związku z czym niezwłocznie udali się na miejsce zdarzenia.


Zanieczyszczona woda w rzece Jasienec
22 kwiecień 2022
W związku ze zgłoszeniem zanieczyszczenia rzeki Jasieniec w Łodzi inspektorzy WIOŚ w Łodzi w dniu 21 kwietnia 2022 r. podjęli czynności w terenie.


Inspektor stojący przy oznakowany samochodzie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony środowiska w Łodzi
13 kwiecień 2022
W dniach 11 i 12 kwietnia 2022 r. przeprowadzono wspólne działania kontrolne z Krajową Administracją Skarbową oraz Inspekcją Transportu Drogowego w zakresie przeciwdziałania nielegalnym transportom odpadów.


Rzeka zanieczyszczana niebieską substancją
7 kwiecień 2022
W dniu 6 kwietnia 2022 r. w godzinach popołudniowych inspektorzy WIOŚ w Łodzi otrzymali zgłoszenie dotyczące zanieczyszczenia rzeki Bałutki, w związku z czym niezwłocznie podjęli działania w terenie.


Spotkanie przedstawicieli WIOŚ w Łodzi oraz oraz Łódzkiego Urzędu Celno – Skarbowego
5 kwiecień 2022
W dniu 23 lutego 2022 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli WIOŚ w Łodzi oraz Łódzkiego Urzędu Celno – Skarbowego. Podczas spotkania podsumowano współpracę w roku 2021 r., wynikająca między innymi z porozumienia zawartego między WIOŚ w Łodzi i KAS w dniu 24 listopada 2021 r.


Inspektor WIOŚ w Łodzi prowadzący szkolenie z wykorzystaniem prezentacji
31 marzec 2022
W dniu 1 marca 2022 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi przeprowadzono szkolenie wewnętrzne dotyczące Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu.


Oznakowane samochody Inspekcji Transportu Drogowego i Służby Celno-Skarbowej
31 marzec 2022
W dniu 3 marca 2022 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli WIOŚ w Łodzi oraz WITD w Łodzi, podczas którego podsumowano współpracę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi w 2021 r.


Nadpalona hałda odpadów
30 marzec 2022
W dniu 28 marca 2022 r., w godzinach wieczornych, wybuchł pożar na terenie zakładu prowadzącego profesjonalną działalność polegającą na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów w m. Wola Łaska, gm. Łask.


25 marzec 2022
W dniu 15 marca 2022 r. Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wręczył legitymacje służbowe inspektorom Delegatury w Sieradzu WIOŚ w Łodzi.


25 marzec 2022
W dniu 23 lutego 2022 r. Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Andrzej Długołęcki oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński podpisali umowę o współpracy.


Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij