Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

  

Widok zanieczyszczonej wody w stawie
19 sierpień 2022
16 sierpnia do WIOŚ w Łodzi wpłynęło zgłoszenie dotyczące podejrzenia zanieczyszczenia stawu w parku „Nad Jasieniem” w Łodzi.


Widok rzeki Ner z mostu w Poddębicach
18 sierpień 2022
W związku ze sprawą śniętych ryb w rzece Ner na terenie powiatów poddębickiego oraz łęczyckiego, w ostatnich dniach prowadzone były działania służb, w tym Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi, koordynowane przez Wojewodę Łódzkiego, który zwołał Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego.


9 sierpień 2022
W dniu 4 sierpnia 2022 r. Andrzej Długołęcki Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi, Andrzej Pasternak Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi i gen. bryg. Robert Bagdan Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie podpisali w siedzibie WIOŚ w Łodzi porozumienie o współdziałaniu w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów.


1 sierpień 2022
W dniu 30.07.2022 roku w późnych godzinach wieczornych na terenie Zakładu PreZero w Krzyżanówku doszło do pożaru.


Wnętrze naczepy tira wypełnione odpadami
22 lipiec 2022
W dniu 21 lipca 2022 r. Inspektorzy WIOŚ w Łodzi wraz z Inspektorami Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Łodzi przeprowadzili wspólne czynności polegające na kontrolach transportów odpadów.


Porzucone beczki z ciekłymi odpadami
21 lipiec 2022
W dniu 20 lipca 2022 r. inspektorzy Delegatury w Sieradzu WIOŚ w Łodzi kontynuowali działania w związku z ujawnieniem odpadów w m. Ostrówek.


Metalowe beczki z odpadami
20 lipiec 2022
W dniu 19 lipca 2022 r. inspektorzy Delegatury w Sieradzu WIOŚ w Łodzi ujawnili nagromadzenie odpadów w metalowych beczkach na jednej z nieruchomości w m. Ostrówek.


Kontrola przewożonych odpadów w naczepie tira
15 lipiec 2022
W dniach 11 i 12 lipca 2022 r. inspektorzy Delegatur w Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim WIOŚ w Łodzi wspólnie z przedstawicielami Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili czynności w ramach akcji Nielegalne odpady 2022, której celem jest zapobieganie nielegalnym transportom odpadów.


Plakat propagujący szkolenie
6 lipiec 2022
W dniu 27 czerwca 2022 r. Inspektorzy WIOŚ w Łodzi przeprowadzili szkolenie w zakresie działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami, w którym wzięło udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy Policji z terenu województwa łódzkiego.


Inspektorzy WIOŚ i WITD obserwujący ruch na autostradzie
4 lipiec 2022
W dniu 28 czerwca 2022 r. inspektorzy WIOŚ w Łodzi wraz z inspektorami WITD w Łodzi przeprowadzili czynności kontrolne w czterech punktach kontrolnych na terenie województwa łódzkiego, w ramach akcji „Nielegalne odpady 2022”.


Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij