Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi - Wersja kontrastowa


Menu główne

Monitoring powietrza
Łódź, Gdańska 16
PM10 (pył): b.d. [µg/m3]   /   Ozon: b.d. [µg/m3]   /   NO2: b.d. [µg/m3]


Monitoring powietrza
Łódź, Czernika 1/3
PM10 (pył): b.d. [µg/m3]   /   Ozon: b.d. [µg/m3]   /   NO2: b.d. [µg/m3]


Monitoring powietrza
Piotrków Tryb., Krak. Przedmieście 13
PM10 (pył): b.d. [µg/m3]   /   Ozon: b.d. [µg/m3]   /   NO2: b.d. [µg/m3]


Aktualności

Nr: 1
Nr: 2
Nr: 3
Pomoc dla UkrainyPrzejdź do: Elektroniczna skrzynka podawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej
Przejdź do: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wykonuje zadania przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi. Strukturę organizacyjną i zadania określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Wojewodę Łódzkiego.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi działa na obszarze województwa łódzkiego.
W jego skład wchodzą delegatury w Skierniewicach, Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim.
czytaj więcej o Inspektoracie

Menu 'O Inspektoracie'


Przejdź do: Prognozy zanieczyszczeńPrzejdź do: System Oceny Jakości Powietrza
Przejdź do: Wykaz pozwolen zintegrowanych IPPC

Przejdź do: Norway Grants

Menu dolne

Zamknij