Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi - Wersja kontrastowa


Menu główne

Monitoring powietrza
Łódź, Gdańska 16
PM10 (pył): b.d. [µg/m3]   /   Ozon: b.d. [µg/m3]   /   NO2: b.d. [µg/m3]


Monitoring powietrza
Łódź, Czernika 1/3
PM10 (pył): b.d. [µg/m3]   /   Ozon: b.d. [µg/m3]   /   NO2: b.d. [µg/m3]


Monitoring powietrza
Piotrków Tryb., Krak. Przedmieście 13
PM10 (pył): b.d. [µg/m3]   /   Ozon: b.d. [µg/m3]   /   NO2: b.d. [µg/m3]


 
Przejdź do: Elektroniczna skrzynka podawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej
Ikony

Konta Bankowe


Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

Opłatę skarbową od dokonania czynności urzędowej przez WIOŚ w Łodzi należy wpłacać na konto Wydziału Finansowego UMŁ (Urzędu Miasta Łodzi) o numerze:
08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Opłatę za udostępnienie danych o środowisku i jego ochronie, a także inne kwoty stanowiące dochód budżetu państwa, należy wpłacać na rachunek WIOŚ w Łodzi o numerze:
46 1010 1371 0007 3622 3100 0000

Wadia oraz sumy stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w związku z udzielaniem przez WIOŚ w Łodzi zamówień publicznych należy wpłacać na rachunek WIOŚ o numerze:
35 1010 1371 0007 3613 9120 0000
Do góry

{registry}

Przejdź do: Norway Grants

Menu dolne

Zamknij