Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

Zduńska Wola-Królewska 10
Kod krajowy stacji:
LdZdWolaWIOSMKrolews

Kod miedzynarodowy:

Gmina:
Zduńska Wola

Miasto:
Zduńska Wola

Adres:
Zduńska Wola, Królewska 10

Nazwa strefy:
strefa łódzka

Kod strefy:
PL1002

Typ pomiaru:
manualny

Czas uśredn.:
24-godzinny

Data uruchomienia:
2011-08-16

Rodzaj stacji:
wolnostojący pobornik pyłu

Typ stacji:
tło miejskie

Dł. geogr.:
18°56'24,44''

Sz. geogr.:
51°36'05,18''

Wys. [m n.p.m.]:
181

Typ ochronny:
zwykły

Typ obszaru:
miejski

Typ urbanistyczny:
miasto < 50 tys.

Główne źródła emisji w otoczeniu stacji:
spalanie paliw w ob. handlu, biur, mieszk.

Reprezentatywność wg JPOAT:
kilkaset m

Obszar reprezentatywności:
Zduńska Wola, zachodnia część centrum miasta

Liczba ludności w obszarze reprezentatywności:
20000


Otoczenie_N:

Otoczenie_E:

Otoczenie_S:

Otoczenie_W:


Parametry mierzone na stacji:
Pobierz pliki exportu:
raport miesięczny - pobierz plik ››
data i godzinaBaP
[ng/m3]
PM10
[µg/m3]
2022.09.01 24:00:00
2022.09.02 24:00:00
2022.09.03 24:00:00
2022.09.04 24:00:00
2022.09.05 24:00:00
2022.09.06 24:00:00
2022.09.07 24:00:00
2022.09.08 24:00:00
2022.09.09 24:00:00
2022.09.10 24:00:00
2022.09.11 24:00:00
2022.09.12 24:00:00
2022.09.13 24:00:00
2022.09.14 24:00:00
2022.09.15 24:00:00
2022.09.16 24:00:00
2022.09.17 24:00:00
2022.09.18 24:00:00
2022.09.19 24:00:00
2022.09.20 24:00:00
2022.09.21 24:00:00
2022.09.22 24:00:00
2022.09.23 24:00:00
2022.09.24 24:00:00
2022.09.25 24:00:00
2022.09.26 24:00:00
2022.09.27 24:00:00
2022.09.28 24:00:00
2022.09.29 24:00:00
2022.09.30 24:00:00

Przejdź do wyników na innej stacji:
Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij