Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

22 grudzień 2021
W dniu 17 grudnia 2021 r. inspektorzy Delegatury w Sieradzu podjęli czynności w terenie, w związku z zawiadomieniem dotyczącym wprowadzenia nieznanej substancji do rowu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do rzeki Pichny.
Podczas czynności pobrano próby wody do badań oraz ustalono, że do zanieczyszczenia doszło w wyniku awarii maszyny barwiarskiej w pobliskim zakładzie produkcyjnym. O zdarzeniu poinformowano Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Czynności WIOŚ w Łodzi są kontynuowane.

Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij