Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

16 marzec 2023
Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi ujawnili nielegalne zbieranie odpadów w Łodzi (dzielnica Widzew) oraz na terenie gminy Uniejów (powiat poddębicki).
Za nielegalne gospodarowanie odpadami w ww. lokalizacjach odpowiada ten sam podmiot, u którego WIOŚ w Łodzi rozpoczął kontrolę działalności gospodarczej.


W toku czynności:
  • poinformowano organy ścigania oraz organy samorządowe,
  • na terenie nieruchomości w Łodzi na zlecenie WIOŚ w Łodzi próbobiorcy CLB GIOŚ pobrali próby wody i gleby do badań,
  • w związku z zagrożeniem pożarowym stwarzanym przez nielegalnie magazynowane odpady o sprawie zawiadomiono Państwową Straż Pożarną.
Czynności w sprawie są kontynuowane. Wszelkie ustalenia poczynione przez WIOŚ w Łodzi są na bieżąco przekazywane organom właściwym do podjęcia działań w sprawie.

Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij