Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

20 styczeń 2023
W dniu 17 stycznia 2023 r. miał miejsce nielegalny transport odpadów z terenu firmy gospodarującej odpadami na terenie powiatu pabianickiego. Odpady, zamiast trafić do uprawnionego podmiotu, zostały rozładowane w miejscu do tego celu nieprzeznaczonym, na terenie województwa śląskiego.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi współpracuje z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Katowicach w przedmiotowej sprawie.
WIOŚ w Łodzi rozpoczął czynności kontrolne w firmie wysyłającej odpady. Czynności są kontynuowane.

Komunikat WIOŚ w Katowicach dostępny jest pod poniższym adresem:
https://www.gov.pl/web/wios-katowice/przylapani-na-goracym-uczynku

Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij