Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

Skierniewice-Marii Konopnickiej 5
Kod krajowy stacji:
LdSkiernWIOSMKonopni

Kod miedzynarodowy:

Gmina:
Skierniewice

Miasto:
Skierniewice

Adres:
Skierniewice, Marii Konopnickiej 5

Nazwa strefy:
strefa łódzka

Kod strefy:
PL1002

Typ pomiaru:
manualny

Czas uśredn.:
24-godzinny

Data uruchomienia:
2014-07-01

Rodzaj stacji:
wolnostojący pobornik pyłu

Typ stacji:
tło miejskie

Dł. geogr.:
20°08'57,76''

Sz. geogr.:
51°57'15,53''

Wys. [m n.p.m.]:
130

Typ ochronny:
zwykły

Typ obszaru:
miejski

Typ urbanistyczny:
miasto 50-250 tys.

Główne źródła emisji w otoczeniu stacji:
spalanie paliw w ob. handlu, biur, mieszk.

Reprezentatywność wg JPOAT:
kilkaset m

Obszar reprezentatywności:
Skierniewice, centrum miasta

Liczba ludności w obszarze reprezentatywności:
20000


Otoczenie_N:

Otoczenie_E:

Otoczenie_S:

Otoczenie_W:


Parametry mierzone na stacji:
Pobierz pliki exportu:
raport miesięczny - pobierz plik ››
data i godzinaBaP
[ng/m3]
PM10
[µg/m3]
Arsen
[ng/m3]
Kadm
[ng/m3]
Nikiel
[ng/m3]
Pb
[µg/m3]
2021.08.01 24:00:0017
2021.08.02 24:00:0013
2021.08.03 24:00:0017
2021.08.04 24:00:0017
2021.08.05 24:00:0015
2021.08.06 24:00:007
2021.08.07 24:00:0015
2021.08.08 24:00:0014
2021.08.09 24:00:0017
2021.08.10 24:00:0017
2021.08.11 24:00:0016
2021.08.12 24:00:0020
2021.08.13 24:00:0024
2021.08.14 24:00:0032
2021.08.15 24:00:0026
2021.08.16 24:00:0022
2021.08.17 24:00:0014
2021.08.18 24:00:0015
2021.08.19 24:00:0019
2021.08.20 24:00:0016
2021.08.21 24:00:0016
2021.08.22 24:00:0017
2021.08.23 24:00:0015
2021.08.24 24:00:0014
2021.08.25 24:00:0016
2021.08.26 24:00:0014
2021.08.27 24:00:0020
2021.08.28 24:00:0025
2021.08.29 24:00:0025
2021.08.30 24:00:0023
2021.08.31 24:00:009

Przejdź do wyników na innej stacji:
Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij