Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

1 lipiec 2024
W dniu 1 lipca 2024 r. o godzinie 14:37 do WIOŚ wpłynęło zgłoszenie telefoniczne dotyczące pożaru na terenie spółki zajmującej się gospodarowaniem odpadami w Woli Łaskiej.
Inspektorzy WIOŚ w Łodzi, Delegatury w Sieradzu niezwłocznie podjęli czynności kontrolne na przedmiotowym terenie.
Ze wstępnych ustaleń Państwowej Straży Pożarnej wynikało, że pożar objął około 500 metrów kwadratowych powierzchni zakładu.
Potencjalnym źródłem pożaru mogły być odpady w postaci opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych (po aerozolach).
Dalsze czynności wobec spółki, mające m.in. na celu weryfikację zgodności gospodarowania odpadami z obowiązującymi przepisami prawa będą kontynuowane.

Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij