Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

21 lipiec 2022
W dniu 20 lipca 2022 r. inspektorzy Delegatury w Sieradzu WIOŚ w Łodzi kontynuowali działania w związku z ujawnieniem odpadów w m. Ostrówek.
W trakcie prowadzonych czynności ujawniono kolejne miejsca porzucenia odpadów w miejscowościach Ostrówek i Masłowice. Na ujawnione odpady składały się przede wszystkim odpady ciekłe znajdujące się w beczkach. W związku ze stwierdzonym wyciekiem substancji do środowiska WIOŚ w Łodzi zlecił Centralnemu Laboratorium Badawczemu pobór i badania prób gleby.

Na miejscu działały również Państwowa Straż Pożarna oraz organy ścigania.

Sprawą usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich magazynowania zajmują się władze gmin Ostrówek i Wieluń.

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska apeluje o zwracanie szczególnej uwagi na podejrzane transporty, a w przypadku zauważenia nieprawidłowości w postępowaniu z odpadami o niezwłoczne zgłaszanie sprawy do WIOŚ lub organów ochrony środowiska.

Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij