Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

17 luty 2022
Jeśli jesteś właścicielem lub zarządcą budynku (mieszkalnego i niemieszkalnego), masz ustawowy obowiązek złożyć deklarację o uruchomionym źródle ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Deklarację można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.ceeb.gov.pl
Pliki do pobrania:

Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij