Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

10 listopad 2022
W dniu 09.11.2022 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi wpłynęła informacja dotyczącą przywiezienie kolejnej partii odpadów przeznaczonych do rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bartochowie, gm. Warta.
W związku z zawiadomieniem inspektorzy niezwłocznie podjęli czynności w terenie. Przeprowadzono oględziny terenu. Przywiezione odpady miały zapach podobny do zapachu substancji ropopochodnych. Mając na uwadze powyższe WIOŚ zlecił do Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, Oddział w Łodzi pobór odpadów do badań. Delegatura w Sieradzu obecnie prowadzi czynności kontrolne wobec spółki prowadzącej rekultywację składowiska.

Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij