Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi

Strona główna
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi
Biuletyn Informacji Publicznej
Przejdź do wersji klasycznej

WyszukiwarkaINFORMACJA W SPRAWIE OBOWIĄZKU ZAPŁATY OPŁATY SKARBOWEJ OD DOKUMENTÓW WYDAWANYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI


Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2007 r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.), wydanie niżej wymienionych dokumentów wymaga uiszczenia opłaty skarbowej:
  • Zaświadczenie stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania określonej działalności gospodarczej spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.
  • Zaświadczenie stwierdzające, że na terenie, na którym prowadzone jest projektowane ekologiczne gospodarstwo rolne, nie nastąpiło przekroczenie dopuszczalnych stężeń szkodliwych substancji zanieczyszczających powietrze i wodę.
Za wydanie powyższych dokumentów należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 105 zł przelewem na konto Urzędu Miasta Łodzi: Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073. Obowiązek powyższy powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie w/w zaświadczenia.

Do wniosków o wydanie przedmiotowych dokumentów należy dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Informujemy, że brak dowodu zapłaty opłaty skarbowej spowoduje pozostawienie złożonego wniosku bez rozpatrzenia, stosownie do art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.).
Do góry

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Administrator (2014-12-30 15:01:13)
Informację zmodyfikował(a): Administrator (2023-04-11 08:20:41)
Liczba odwiedzin: 5092

Stopka

Zamknij