Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi

Strona główna
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi
Biuletyn Informacji Publicznej
Przejdź do wersji klasycznej

WyszukiwarkaElektroniczna Skrzynka Podawcza

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
powrót


Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. nr 64 poz. 565 z późn.zm.,) Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. z 2005 r. nr 200 poz. 1651), oraz art. 63 § 1 i 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn.zm.), pragniemy poinformować, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi posiada Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) - „Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej" - uruchomioną na platformie ePUAP.

W przypadku doręczenia przesyłki elektronicznej nie spełniającej poniższych wymogów formalnych i technicznych - nie będzie ona wprowadzona do systemu teleinformatycznego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi i nie zostaną podjęte dalsze czynności z nią związane - sprawa pozostanie bez rozpatrzenia.

W celu złożenia wniosku do Urzędu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą konieczne jest posiadanie:
 • bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP
 • bezpłatnego Profilu Zaufanego w ramach platformy
lub
 • podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
Jeżeli nie posiada Pani/Pan ww. konta, to prosimy zapoznać się z wymienionymi poniżej dokumentami:
 • Instrukcja zakładania konta,
 • Instrukcja korzystania z certyfikatu,
WEJŚCIE:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w ŁodziWymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub bezpłatnym Profilem Zaufanym na platformie ePUAP.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF
  2. XLS
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF, BMP, JPG
  6. PDF
  7. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


Do góry

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Administrator (2014-12-19 13:25:44)
Liczba odwiedzin: 6602

Stopka

Zamknij