Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi

Strona główna
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi
Biuletyn Informacji Publicznej
Przejdź do wersji klasycznej

WyszukiwarkaNa podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 poz. 2004) , informujemy o składnikach majątku ruchomego zakwalifikowanych do kategorii majątku ruchomego zbędnego lub zużytego będących własnością Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zgodnie z w/w Rozporządzeniem mogą one być podmiotem sprzedaży, najmu lub dzierżawy, przekazania lub darowizny.

Podmioty zainteresowane pozyskaniem któregokolwiek z niżej wyszczególnionych na stronie www. składników mogą:
  • stanąć do przetargu, aukcji lub rokowań w terminie zawartym w ogłoszeniu lub zaproszeniu umieszczonym na niniejszej stronie internetowej,
  • wyrazić zainteresowanie kupnem składnika majątkowego, w przypadku kiedy na jego zbycie nie jest ogłoszony przetarg, aukcja, lub publiczne zaproszenie do rokowań,
  • wyrazić zainteresowanie najmem lub dzierżawą składnika majątku ruchomego,
  • wyrazić zainteresowanie otrzymaniem składnika majątkowego poprzez nieodpłatne przekazanie na czas oznaczony, nieoznaczony, lub bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych (jeżeli podmiot jest jednostką budżetową, zakładem budżetowym lub gospodarstwem pomocniczym),
  • wyrazić zainteresowanie otrzymaniem składnika majątkowego poprzez darowiznę (jeżeli podmiot należy do wymienionych w § 39 ust. 6 przedmiotowego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r.)
W przypadku zainteresowania formą przekazania lub darowizny należy złożyć wniosek pisemny do Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zawierający:
  • nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę składnika majątku ruchomego,
  • informację o zadaniach publicznych realizowanych przez podmiot,
  • wskazanie jednoznaczne składnika majątku ruchomego, o który występuje podmiot,
  • uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,
  • oświadczenie, że przekazany lub darowany składnik majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo - odbiorczym
Do wniosku należy dołączyć odpis statutu. Wnioski zostaną rozpatrzone w terminie do 60 dni od daty wpływu.

Odbiór składnika majątkowego następuje na koszt podmiotu, któremu sprzedano, wynajęto, wydzierżawiono, przekazano lub darowano składnik majątkowy.
Do góry

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Administrator (2014-12-30 14:42:37)
Informację zmodyfikował(a): Aleksandra Będkowska (2022-07-20 10:09:21)
Liczba odwiedzin: 4155

Stopka

Zamknij