Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi

Strona główna
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi
Biuletyn Informacji Publicznej
Przejdź do wersji kontrastowej

WyszukiwarkaWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi wchodzi w skład zespolonej administracji rządowej w województwie i kieruje działalnością Inspekcji Ochrony Środowiska na terenie województwa łódzkiego i realizuje zadania i kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska określone w ustawie i przepisach odrębnych.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi działa na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2021 r., poz. 1070),
  2. Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2022 r. poz. 135 z późn. zm.),
  3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.),
  4. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur (Dz. U. z 2018 r. poz. 2531),
  5. Statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi nadanego przez Wojewodę Łódzkiego (Zarządzenie nr 60/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 01 marca 2019 r.),
  6. Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi zatwierdzonego przez Wojewodę Łódzkiego w dniu 26 maja 2022 r.
Do góry

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Administrator (2014-12-30 13:49:49)
Informację zmodyfikował(a): Aleksandra Będkowska (2022-07-20 10:23:55)
Liczba odwiedzin: 3921

Stopka

Zamknij