Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi

Wyszukiwarka

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do wersji kontrastowej BIP


Menu główne

 

Status prawny


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi wchodzi w skład zespolonej administracji rządowej w województwie i realizuje w imieniu wojewody zadania i kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska określone w ustawie i przepisach odrębnych.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi działa na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 686),
  2. Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.),
  3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
  4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.),
  5. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur (Dz. U. Nr 129, poz. 747),
  6. Statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi nadanego przez Wojewodę Łódzkiego (Zarządzenie nr 202 Wojewody Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2010 r.),
  7. Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi zatwierdzonego przez Wojewodę Łódzkiego w dniu 05 września 2011 r.
Do góry

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Administrator (2014-12-30 13:49:49)
Informację zmodyfikował(a): Administrator (2015-04-20 08:19:48)
Liczba odwiedzin: 1660

Menu dolne

Zamknij