Wersja polskaEnglish
Mapa serwisu
Strona główna

Monitoring powietrza
Łódź, Gdańska 16
PM10 (pył): 47 [µg/m3]   /   Ozon: 53.6 [µg/m3]   /   NO2: 20.9 [µg/m3]


Monitoring powietrza
Łódź, Czernika 1/3
PM10 (pył): 37 [µg/m3]   /   Ozon: 65.8 [µg/m3]   /   NO2: 10.1 [µg/m3]


Monitoring powietrza
Piotrków Tryb., Krak. Przedmieście 13
PM10 (pył): 57 [µg/m3]   /   Ozon: 18.5 [µg/m3]   /   NO2: 33.1 [µg/m3]


W dniu 21 maja odbyło się u nas szkolenie p.t. „BUDOWANIE KULTURY BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE JAKO KLUCZOWY CZYNNIK ZAPOBIEGANIA POWAŻNYM AWARIOM PRZEMYSŁOWYM”.Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wykonuje zadania przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi. Strukturę organizacyjną i zadania określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Wojewodę Łódzkiego.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi działa na obszarze województwa łódzkiego.
W jego skład wchodzą delegatury w Skierniewicach, Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim.
więcej ››