Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wyszukiwarka

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do wersji  kontrastowej serwisu

Menu główne

Monitoring powietrza
Łódź, Gdańska 16
PM10 (pył): 57 [µg/m3]   /   Ozon: 29.3 [µg/m3]   /   NO2: 34.1 [µg/m3]


Monitoring powietrza
Łódź, Czernika 1/3
PM10 (pył): 60 [µg/m3]   /   Ozon: 38.1 [µg/m3]   /   NO2: 19.1 [µg/m3]


Monitoring powietrza
Piotrków Tryb., Krak. Przedmieście 13
PM10 (pył): 74 [µg/m3]   /   Ozon: 28.1 [µg/m3]   /   NO2: 17.2 [µg/m3]


Aktualności

Nr: 1
Nr: 2
Warsztaty „Aktywny lider kultury bezpieczeństwa w zakładzie przemysłowym”

Miesięczna analiza ryzyka przekroczeń poziomów substancji w powietrzu

21 luty 2017
Przedstawiamy Państwu wyniki analizy ryzyka przekroczeń dopuszczalnych i docelowych poziomów substancji w powietrzu wykonanej na podstawie pomiarów zanieczyszczenia powietrza w okresie od 01-02-2016 ...

Przekroczenie poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu PM10

17 luty 2017
W związku z przekroczeniem poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu PM10 na stanowiskach pomiarowych w Pabianicach i Łodzi WIOŚ w Łodzi wydał poniższy komunikat

Przekroczenie poziomu alarmowego pyłu PM10

16 luty 2017
W związku z przekroczeniem poziomu alarmowego pyłu PM10 na stanowisku pomiarowym w Pabianicach oraz poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu PM10 na stanowiskach ...


Przejdź do: Tworzymy atmosferę
Przejdź do: System Oceny Jakości Powietrza
Przejdź do: Elektroniczna skrzynka podawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej
Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wykonuje zadania przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi. Strukturę organizacyjną i zadania określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Wojewodę Łódzkiego.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi działa na obszarze województwa łódzkiego.
W jego skład wchodzą delegatury w Skierniewicach, Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim.
czytaj więcej ›› o Inspektoracie

Menu 'O Inspektoracie'


Przejdź do: Wykaz pozwolen zintegrowanych IPPCPrzejdź do: Ekoportal
Przejdź do: Wykaz przedsięwzięć finansowanych ze środków NFOŚiGWPrzejdź do: Wykaz przedsięwzięć dofinansowanych ze środków WFOŚiGW

Przejdź do: Norway GrantsPrzejdź do: GIOŚ Portal o jakości powietrza

Menu dolne

Zamknij