Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wyszukiwarka

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do wersji  kontrastowej serwisu

Menu główne

Monitoring powietrza
Łódź, Gdańska 16
PM10 (pył): 58 [µg/m3]   /   Ozon: 17.8 [µg/m3]   /   NO2: 41.6 [µg/m3]


Monitoring powietrza
Łódź, Czernika 1/3
PM10 (pył): 63 [µg/m3]   /   Ozon: 27.9 [µg/m3]   /   NO2: 34.4 [µg/m3]


Monitoring powietrza
Piotrków Tryb., Krak. Przedmieście 13
PM10 (pył): b.d. [µg/m3]   /   Ozon: b.d. [µg/m3]   /   NO2: b.d. [µg/m3]


Aktualności

Nr: 1
Nr: 2
Nowa edycja "Raportu o stanie środowiska w województwie łódzkim"

Komunikat WIOŚ dotyczący dostępu do wyników pomiarów jakości powietrza na stronie www.wios.lodz.pl

12 styczeń 2017
W związku z powtarzającymi się doniesieniami w mediach, jakoby na stronie www.wios.lodz.pl nie było dostępnych bieżących wyników pomiarów zanieczyszczenia powietrza niniejszym informujemy, że bieżące ...

Przekroczenie poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu PM10

10 styczeń 2017
W związku z przekroczeniem poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu PM10 na stanowiskach pomiarowych w Radomsku, Piotrkowie Trybunalskim i Pabianicach WIOŚ w Łodzi wydał ...

Przekroczenie poziomu alarmowego pyłu PM10

9 styczeń 2017
W związku z przekroczeniem poziomu alarmowego pyłu PM10 na stanowisku pomiarowym w Radomsku WIOŚ w Łodzi wydał poniższy komunikat

Komunikat z dn. 19.12.2016 r.

19 grudzień 2016
W związku z awarią zasilania w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi i związanego z tym brakiem wyników pomiarów zanieczyszczenia powietrza wydany został poniższy komunikat


Przejdź do: Tworzymy atmosferę
Przejdź do: System Oceny Jakości Powietrza
Przejdź do: Elektroniczna skrzynka podawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej
Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wykonuje zadania przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi. Strukturę organizacyjną i zadania określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Wojewodę Łódzkiego.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi działa na obszarze województwa łódzkiego.
W jego skład wchodzą delegatury w Skierniewicach, Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim.
czytaj więcej ›› o Inspektoracie

Menu 'O Inspektoracie'


Przejdź do: Wykaz pozwolen zintegrowanych IPPCPrzejdź do: Ekoportal
Przejdź do: Wykaz przedsięwzięć finansowanych ze środków NFOŚiGWPrzejdź do: Wykaz przedsięwzięć dofinansowanych ze środków WFOŚiGW

Przejdź do: Norway GrantsPrzejdź do: GIOŚ Portal o jakości powietrza

Menu dolne

Zamknij