Wersja polskaEnglish
Mapa serwisu
Strona główna

Monitoring powietrza
Łódź, Gdańska 16
PM10 (pył): 18 [µg/m3]   /   Ozon: 94.4 [µg/m3]   /   NO2: 7.4 [µg/m3]


Monitoring powietrza
Łódź, Czernika 1/3
PM10 (pył): 14 [µg/m3]   /   Ozon: 93.9 [µg/m3]   /   NO2: 5.3 [µg/m3]


Monitoring powietrza
Piotrków Tryb., Krak. Przedmieście 13
PM10 (pył): 29 [µg/m3]   /   Ozon: 91 [µg/m3]   /   NO2: 6.5 [µg/m3]


W dniu 21 maja odbyło się u nas szkolenie p.t. „BUDOWANIE KULTURY BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE JAKO KLUCZOWY CZYNNIK ZAPOBIEGANIA POWAŻNYM AWARIOM PRZEMYSŁOWYM”.Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wykonuje zadania przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi. Strukturę organizacyjną i zadania określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Wojewodę Łódzkiego.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi działa na obszarze województwa łódzkiego.
W jego skład wchodzą delegatury w Skierniewicach, Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim.
więcej ››