Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wyszukiwarka

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do wersji  kontrastowej serwisu

Menu główne

Monitoring powietrza
Łódź, Gdańska 16
PM10 (pył): 21 [µg/m3]   /   Ozon: 49.1 [µg/m3]   /   NO2: 15.5 [µg/m3]


Monitoring powietrza
Łódź, Czernika 1/3
PM10 (pył): 30 [µg/m3]   /   Ozon: 50.1 [µg/m3]   /   NO2: 17.6 [µg/m3]


Monitoring powietrza
Piotrków Tryb., Krak. Przedmieście 13
PM10 (pył): 27 [µg/m3]   /   Ozon: 56.3 [µg/m3]   /   NO2: 9.5 [µg/m3]


 
Przejdź do: Elektroniczna skrzynka podawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Indeks jakości powietrza - legenda


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Indeks jakości powietrza PM10
[µg/m3]
PM2,5
[µg/m3]
O3
[µg/m3]
NO2
[µg/m3]
SO2
[µg/m3]
Benzen
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
Bardzo dobry 0 - 20 0 - 12 0 - 30 0 - 40 0 - 50 0 - 5 0 - 2
Dobry 21 - 60 13 - 36 31 - 70 41 - 100 51 - 100 6 - 10 3 - 6
Umiarkowany 61 - 100 37 - 60 71 - 120 101 - 150 101 - 200 11 - 15 7 - 10
Dostateczny 101 - 140 61 - 84 121 - 160 151 - 200 201 - 350 16 - 20 11 - 14
Zły 141 - 200 85 - 120 161 - 240 201 - 400 351 - 500 21 - 50 15 - 20
Bardzo zły > 200 > 120 > 240 > 400 > 500 > 50 > 20
Indeks jakości powietrza jest obliczany wyłącznie na podstawie 1-godzinnych danych niezweryfikowanych ze stacji automatycznych funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) z terenu woj. łódzkiego. Indeks jakości powietrza liczony jest bezpośrednio w bazie 1-godzinnych danych jakości powietrza na podstawie danych otrzymanych ze stacji pomiarowych PMŚ. Indeks liczony jest na podstawie 1-godzinnych wyników pomiarów stężeń w powietrzu: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), pyłu PM10, pyłu PM2,5, tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6), ozonu (O3). Indeksy jakości powietrza dla poszczególnych zanieczyszczeń liczone są na podstawie 1-godzinnych stężeń poszczególnych zanieczyszczeń (tylko ze stanowisk automatycznych).

W przypadku indeksu indywidualnego przy braku dostatecznej informacji pomiarowej do obliczenia indeksu, dany punkt nie wyświetla się. Wartość indeksu jakości powietrza liczona jest z powyższej tabeli zakresów (średnie 1-godzinne), gdzie liczone są indeksy indywidualne dla poszczególnych zanieczyszczeń przez porównanie pomierzonej wartości zanieczyszczenia z zadanymi wartościami progowymi. Następnie indeks ogólny przyjmuje wartość najgorszego indeksu indywidualnego dla danego zanieczyszczenia. Przed porównaniem z granicami przedziałów dla poszczególnych klas indeksu, wartości są zaokrąglone do liczb całkowitych, zgodnie z zasadami matematycznymi. Na mapie danych bieżących indeks jakości powietrza oraz indeksy poszczególnych zanieczyszczeń widoczne są z ostatniej godziny (jeżeli danych nie ma z ostatniej, to z przedostatniej, jeżeli danych nie ma z przedostatniej godziny, to z przed-przedostatniej). Indeks jest zgodny z polskim indeksem jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska www.powietrze.gios.gov.pl.
Do góry

{registry}

Przejdź do: Norway GrantsPrzejdź do: GIOŚ Portal o jakości powietrza

Menu dolne

Zamknij