Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi - Wersja kontrastowa


Menu główne

Monitoring powietrza
Łódź, Gdańska 16
PM10 (pył): b.d. [µg/m3]   /   Ozon: b.d. [µg/m3]   /   NO2: b.d. [µg/m3]


Monitoring powietrza
Łódź, Czernika 1/3
PM10 (pył): b.d. [µg/m3]   /   Ozon: b.d. [µg/m3]   /   NO2: b.d. [µg/m3]


Monitoring powietrza
Piotrków Tryb., Krak. Przedmieście 13
PM10 (pył): b.d. [µg/m3]   /   Ozon: b.d. [µg/m3]   /   NO2: b.d. [µg/m3]


 
Przejdź do: Elektroniczna skrzynka podawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej
Ikony

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

10 listopad 2022
W dniu 09.11.2022 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi wpłynęła informacja dotyczącą przywiezienie kolejnej partii odpadów przeznaczonych do rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bartochowie, gm. Warta.
W związku z zawiadomieniem inspektorzy niezwłocznie podjęli czynności w terenie. Przeprowadzono oględziny terenu. Przywiezione odpady miały zapach podobny do zapachu substancji ropopochodnych. Mając na uwadze powyższe WIOŚ zlecił do Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, Oddział w Łodzi pobór odpadów do badań. Delegatura w Sieradzu obecnie prowadzi czynności kontrolne wobec spółki prowadzącej rekultywację składowiska.

Do góry

{registry}

Przejdź do: Norway Grants

Menu dolne

Zamknij