Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi

Wyszukiwarka

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do wersji kontrastowej BIP


Menu główne

 

Biblioteka Monitoringu Środowiska


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Opracowania dostępne w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi


NrTytułRok
1075Program działań dla ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych w zlewni Pilicy powyżej Zbiornika Sulejowskiego2018
1074Biuletyn Monitoringu Przyrody2018
1073Stan środowiska w województwie świętokrzyskim. Raport 20172018
1072Odnawialne źródła energii w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa zachodniopomorskiego2017
1071Raport EEA "Air Quality in Europe - 2017 report"2017
1070Stan środowiska w Wielkopolsce. Raport 2017.2017
1069Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2016 r.2017
1068Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2016 r.2017
1067Podręcznik oceny wód płynących w oparciu o hydromorfologiczny indeks rzeczny2017
1066Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2016 roku2017
1065Raport o stanie środowiska województwa warmińsko - mazurskiego w 2016 roku2017
1064Stan środowiska w województwie śląskim w 2016 roku2017
1063Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2016 r.2017
1062Informator PSH - Niżówki hydrogelogiczne w Polsce w latach 1981 - 20152017
1061Informator PSH - Główne zbiorniki wód podziemnych w Polsce2017
1060Aktualizacja Planu Gospodarowania Wodami dla międzynarodowego obszaru dorzecza Odry na cykl planistyczny 2016-20212015
1059Plan zarządzania ryzykiem powodziowym na międzynarodowym obszarze dorzecza Odry2015
1058Raport o stanie środowiska województwa podkarpackim w 2014 r.2015
1057Góra Bałdrzychowska - zbiornik małej retencji gm. Poddębice2017
1056Bełdówka - ekoregulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki2017
1055Luciąża - ekoregulacja rzeki2017
1054Odbudowa stopnia na rzece Drzewiczce2017
1053Rivers and lakes in European cities2016
1052W kierunku czystej i inteligentnej mobilności. Transport a środowisko w Europie2016
1051Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2013-20152016
1050Przewodnik metodyczny do monitoringu ichtiofauny w jeziorach2016
1049Przewodnik metodyczny do monitoringu ichtiofauny w rzekach2016
1048Ocena stanu sanitarnego województwa łódzkiego w 2014 roku2015
1047Stan środowiska w województwie opolskim w 2015 r.2016
1046Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 20152016
1045Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 r.2015
1044Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2015 r.2016
1043Stan środowiska w województwie śląskim w 2015 r.2016
1042Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w latach 2013-20152016
1041Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2015 r.2016
1040Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2015 r.2016
1039Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2015 r.2016
1038Raport o stanie środowiska województwa podlaskiego w 2015 r.2016
1037Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2012 r.2013
1036Atlas występowania substancji priorytetowych w rzekach Polski, na podstawie danych Państwowego Monitoringu Środowiska2015
1035Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń do podłoża w latach 2015-2018 - wyniki badań monitoringowych w woj. łódzkim w 2015 roku2015
1034Monitoring ptaków, w tym monitoring obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 - faza IV, lata 2012-20152015
1033Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 - faza czwarta2015
1032Sprawozdanie z pomiarów średniodobowych stężeń pyłu zawieszonego PM10 w rejonie składowiska popiołu i żużla El. Bełchatów na terenie po wyrobisku węglowym KWB Bełchatów2006
1031Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 20082009
1030Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania Państwowego Monitoringu Środowiska2009
1029System krótkoterminowych prognoz zanieczyszczenia powietrza w województwie łódzkim 2012
1028Matematyczne modelowanie jakości powietrza w województwie łódzkim w 2011 r. na potrzeby rocznej oceny jakości powietrza2012
1027Wyniki modelowania stężeń ozonu w skali kraju. Rok 20112011
1026II etap. Zadanie 1: Matematyczne modelowanie jakości powietrza w województwie łódzkim w 2010 r. na potrzeby rocznej oceny jakości powietrza2011
Do góry

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Administrator (2015-01-05 12:41:47)
Informację zmodyfikował(a): Administrator (2018-05-25 15:13:36)
Liczba odwiedzin: 32110

Menu dolne

Zamknij