Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Łodzi

20 grudzień 2022
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi przy wsparciu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (WFOŚiGW) dokonał zakupu trzech samochodów elektrycznych oraz stacji ładowania.
Zakupu dokonano w ramach zadania „Wzmocnienie systemu kontroli i nadzoru nad stanem środowiska w WIOŚ w Łodzi poprzez zakup samochodów z napędem elektrycznym”.

Dzięki tej proekologicznej inwestycji emisja dwutlenku węgla do atmosfery zostanie znacznie ograniczona.

Koszt zakupu trzech pojazdów i stacji ładowania to 506 620,00 złotych, a wysokość dofinansowania ze środków łódzkiego WFOŚiGW w formie przekazania środków pjb wyniosła 430 627,00 zł.

Strona internetowa WFOŚiGW w Łodzi: www.wfosigw.lodz.pl

Do góry

{registry}

Stopka

Zamknij