Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wyszukiwarka

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do wersji kontrastowej serwisu

Menu główne

Monitoring powietrza
Łódź, Gdańska 16
PM10 (pył): 24 [µg/m3]   /   Ozon: 38.6 [µg/m3]   /   NO2: 11.6 [µg/m3]


Monitoring powietrza
Łódź, Czernika 1/3
PM10 (pył): 21 [µg/m3]   /   Ozon: 37.3 [µg/m3]   /   NO2: 13.8 [µg/m3]


Monitoring powietrza
Piotrków Tryb., Krak. Przedmieście 13
PM10 (pył): 18 [µg/m3]   /   Ozon: 41.1 [µg/m3]   /   NO2: 10.8 [µg/m3]


 
Przejdź do: Elektroniczna skrzynka podawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: „RODO” informujemy iż:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Łodzi, przy ul. Lipowej 16,
 • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@wios.lodz.pl,
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 1688, z późn. zm.),
 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko i wyłącznie podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi,
 • Ma Pan/Pani prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. przenoszenia danych,
 4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
 5. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. Dz.U.UE.L.2016.119.1).
Do góry

{registry}

Przejdź do: Norway GrantsPrzejdź do: GIOŚ Portal o jakości powietrza

Menu dolne

Zamknij