Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wyszukiwarka

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do wersji  kontrastowej serwisu

Menu główne

Monitoring powietrza
Łódź, Gdańska 16
PM10 (pył): 19 [µg/m3]   /   Ozon: b.d. [µg/m3]   /   NO2: 16.2 [µg/m3]


Monitoring powietrza
Łódź, Czernika 1/3
PM10 (pył): 24 [µg/m3]   /   Ozon: 39.9 [µg/m3]   /   NO2: b.d. [µg/m3]


Monitoring powietrza
Piotrków Tryb., Krak. Przedmieście 13
PM10 (pył): 20 [µg/m3]   /   Ozon: 37.2 [µg/m3]   /   NO2: 18 [µg/m3]


Baner szczepimy się
 
Przejdź do: Elektroniczna skrzynka podawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Indeks jakości powietrza - legenda


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Indeks jakości powietrza PM10
[µg/m3]
PM2,5
[µg/m3]
O3
[µg/m3]
NO2
[µg/m3]
SO2
[µg/m3]
Benzen
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
Bardzo dobry 0 - 21 0 - 13 0 - 71 0 - 41 0 - 51 0 - 6 0 - 3
Dobry 21 - 61 13 - 37 71 - 121 41 - 101 51 - 101 6 - 11 3 - 7
Umiarkowany 61 - 101 37 - 61 121 - 151 101 - 151 101 - 201 11 - 16 7 - 11
Dostateczny 101 - 141 61 - 85 151 - 181 151 - 201 201 - 351 16 - 21 11 - 15
Zły 141 - 201 85 - 121 181 - 241 201 - 401 351 - 501 21 - 51 15 - 21
Bardzo zły > 201 > 121 > 241 > 401 > 501 > 51 > 21
Brak indeksu Brak informacji o indeksie jakości powietrza
Indeks jakości powietrza obliczany jest wyłącznie na podstawie 1-godzinnych danych niezweryfikowanych ze stacji automatycznych funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Indeks liczony jest na podstawie 1-godzinnych wyników z pomiarów stężeń w powietrzu: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), pyłu PM10, pyłu PM2,5, tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6), ozonu (O3). Indeksy jakości powietrza dla poszczególnych zanieczyszczeń liczone są na podstawie 1-godzinnych stężeń danych zanieczyszczeń.
W przypadku indeksu indywidualnego przy braku dostatecznej informacji pomiarowej do obliczenia indeksu (np. awaria stacji), dany punkt oznaczony jest kolorem czarnym.

Wartość polskiego indeksu jakości powietrza liczona jest w oparciu o wartości w powyższej tabeli zakresów (średnie 1-godzinne), gdzie liczone są indeksy indywidualne dla poszczególnych zanieczyszczeń przez porównanie pomierzonej wartości zanieczyszczenia z zadanymi wartościami progowymi. Następnie indeks ogólny przyjmuje wartość najgorszego indeksu indywidualnego spośród zanieczyszczeń mierzonych na tej stacji lub przyjmuje wartość zanieczyszczenia dominującego dla województwa (pył zawieszony lub ozon) lub indeks nie jest określany i wyświetlany jest w kolorze szarym. „Brak indeksu” wskazuje na to, iż na danej stacji nie prowadzi się automatycznych pomiarów zanieczyszczenia, które w danym czasie decyduje o jakości powietrza na obszarze województwa. W okresie jesienno-zimowym dotyczy to pyłu zawieszonego PM10, a w okresie wiosenno-letnim – ozonu. Na mapie danych bieżących indeks jakości powietrza oraz indeksy poszczególnych zanieczyszczeń widoczne są z ostatniej godziny (jeżeli nie ma danych z ostatniej godziny, indeks widoczny jest z drugiej lub maksymalnie z trzeciej godziny wstecz).
Indeks jest zgodny z polskim indeksem jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska www.powietrze.gios.gov.pl.
Do góry

{registry}

Przejdź do: Norway Grants

Menu dolne

Zamknij